Zoek in de site...

Copy of ‘AVG says no’

Publieke waarden, digitalisering en gemeentelijke dienstverlening

Het denken over privacy is volop in ontwikkeling. De laatste jaren zijn op nationaal en Europees niveau flinke stappen gezet om de privacy van burgers beter te beschermen. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – ingevoerd in mei 2018 – was daarbij een belangrijke mijlpaal.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de AVG is dat overheden altijd zo min mogelijk persoonsgegevens moeten verwerken. Deze publieke waarde heet in AVG-jargon ook wel ‘dataminimalisatie’. Zo moet inbreuk op grondrechten zo beperkt mogelijk blijven. Maar dataminimalisatie kan ook allerlei problemen en dilemma’s met zich brengen. Want hoe kan een overheid maatwerk bieden aan burgers als steeds zo min mogelijk gegevens over de betrokken personen mogen worden verwerkt? Komt daarmee de dienstverlening niet onder druk te staan? En, zo ja, wat doet dit dan met het vertrouwen van burgers in de overheid en haar beleid?

Sinds 2015 is de lokale overheid steeds belangrijker geworden, omdat vanaf toen de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten is ingezet. Vooral op het terrein van (jeugd)zorg en werk en inkomen hebben lokale overheden meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen. Juist een gemeente kan (en mag) in het kader van dienstverlening aan burgers vrij eenvoudig veel gegevens verwerken. Maar dat is niet altijd nodig en ook niet altijd wenselijk. In deze denktank staat daarom het spanningsveld tussen dataminimalisatie en dienstverlening door de lokale overheid centraal.

Opdrachtgever
De opdrachtgever van deze denktank is de Gemeente Nijmegen, waar deze problematiek hoog op de agenda staat.

Opdracht
Het doel van deze denktank is te onderzoeken hoe de Gemeente Nijmegen met het spanningsveld dataminimalisatie vs. dienstverlening kan omgaan. Daarnaast komt ook de vraag aan bod hoe de gemeente zich moet verhouden tot landelijke regelgeving en richtlijnen die door de Europese Unie worden uitgevaardigd. De denktank heeft daarbij oog voor zowel de theorie als de praktijk. Het onderzoek zal zich namelijk uitdrukkelijk ook richten op twee concrete processen binnen de gemeentelijke dienstverlening aan burgers. Zo hoopt de gemeente concrete handvatten te krijgen voor de toekomst.

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Datum en locatie worden door de groep in overleg met de begeleiders bepaald.

Begeleiders
Rowin Jansen, jurist Radboud Universiteit
Casper Kirkels, programmaregisseur RHA