Zoek in de site...

Kind uit huis

Uithuisplaatsing onder de loep

Vroege ervaringen in het gezin kunnen langdurig invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Bij kinderen met ernstige negatieve jeugdervaringen worden op latere leeftijd meer gezondheidsproblemen gezien. Ernstige negatieve jeugdervaringen zijn bijvoorbeeld ervaringen van kindermishandeling, zoals emotionele en fysieke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik of het meemaken van huiselijk geweld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een verband is tussen kindermishandeling en het ontstaan van gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Jongeren die kindermishandeling hebben meegemaakt, hebben meer kans op ontwikkeling van psychische problemen, waaronder depressie- en angststoornissen, of gedragsproblemen. Helaas komt kindermishandeling nog steeds vaak voor in Nederland: elk jaar worden er meer dan 100.000 kinderen thuis mishandeld.

De afgelopen jaren is er in de jeugdsector daarom veel aandacht voor het belang van het gezin voor de ontwikkeling van kinderen. Als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind, kan een kinderrechter bepalen dat de minderjarige uit huis wordt geplaatst. Dit is een zeer ingrijpende maatregel die een weloverwogen beslissing en zorgvuldige afweging van voor- en nadelen vereist. Goede opvang en uithuisplaatsing kan voor sommige kinderen rust en stabiliteit bieden, maar voor veel andere kinderen en ouders lijkt te worden onderschat hoe ingrijpend een uithuisplaatsing is. Vooral omdat bekend is dat bij een uithuisplaatsing kinderen vaak van pleeggezin moeten wisselen en dat het verblijf in een tehuis ook negatief voor een kind kan uitpakken. Er is daarom veel kritiek op de manier waarop beslissingen tot een uithuisplaatsing worden genomen in Nederland. Die kritiek zwelt aan nu blijkt dat er bij gezinnen die te maken hebben met de toeslagenaffaire (wellicht niet goed overwogen) uithuisplaatsingen zijn geweest.

Opdrachtgever
Opdrachtgever van deze denktank ImindU in Leiden, een multidisciplinaire psychiatrische kliniek voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.

Opdracht
In deze denktank gaan jullie onderzoeken wat er beter kan bij de beslissing tot een uithuisplaatsing. Wat gaat er goed bij de manier waarop een besluit tot uithuisplaatsing genomen wordt en wat kan er beter? Hoe komen we tot een rijker oordeel bij een uithuisplaatsing? Waarom is de beslissing tot een uithuisplaatsing zo lastig en tegen welke obstakels lopen professionals aan? Jullie kunnen dit bijvoorbeeld onderzoeken door te praten met gezinnen die een uithuisplaatsing hebben meegemaakt en met jeugdbeschermers en andere professionals die de beslissing tot een uithuisplaatsing nemen.

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2023 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Datum en locatie worden door de groep in overleg met de begeleiders bepaald.

Begeleiders
Dr. Madelon Hendricx-Riem, universitair docent Orthopedagogiek
Jorn ten Brink, programmaregisseur RHA