Zoek in de site...

Copy of Passend onderwijs

Een plek voor iedereen

Vanuit de wet op passend onderwijs is het doel gesteld om alle kinderen een geschikte onderwijsplek te bieden en om het aantal thuiszitters te verminderen. Het samenwerkingsverband Stromenland heeft daarvoor de opdracht gekregen om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren. Dit doen ze onder andere door leerlingen en scholen te ondersteunen met expertise en financiële middelen. Leerlingen die onverhoopt uitvallen in het onderwijs volgen ze, en samen met ouders, de betrokken school en hulpverlening zoeken ze naar mogelijkheden voor passend onderwijs.

Sommige kinderen en jongeren staan helemaal niet ingeschreven op een school, bijvoorbeeld omdat zij vanwege ernstige medische of psychische problemen (tijdelijk) geen onderwijs kunnen volgen. Toch is er bij een aantal van hen wellicht wel perspectief op onderwijs of ontwikkeling als zij hiervoor meer mogelijkheden krijgen. Het gaat om kinderen met een vrijstelling van de Leerplichtwet én om kinderen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim). Veel van deze kinderen en hun gezinnen hebben al veel meegemaakt; vaak gaat het om situaties met een lange en complexe historie.

Opdrachtgever
Samenwerkingsverband Stromenland maakt met alle scholen in de regio Nijmegen afspraken over hoe elk kind een goede onderwijsplek kan krijgen. Het samenwerkingsverband omvat alle scholen in het regulier en speciaal basisonderwijs.

Opdracht
Samenwerkingsverband Stromenland wil graag het komende jaar bekijken hoe ze deze kinderen en hun ouders in onze regio beter kunnen bereiken.

Vragen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Waarom zitten deze leerlingen thuis, zijn er doelgroepen te onderscheiden?
  • Welke partijen en disciplines, zoals bijv. leerplicht, jeugdhulp en schoolarts, zijn ook bij deze kinderen betrokken, welke rol hebben zij in de ontwikkelingsstimulering en hoe werken zij samen?
  • Hoe denken kinderen hier zelf over, wat zou hen helpen om wel naar school te gaan?
  • In Nederland wordt onderwijs pas bekostigd op het moment dat een leerling is ingeschreven op een school. Voor deze doelgroep is vaak intensieve ondersteuning nodig voordat zij zover zijn. Welke geldstromen zijn er in te zetten vanuit diverse disciplines om deze ondersteuning te geven? Welke regelruimte is er?

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Datum en locatie worden door de groep in overleg met de begeleiders bepaald.

Begeleiders
Cécile Kuijpers, docent orthopedagogiek
Jorn ten Brink, programmaregisseur RHA