Zoek in de site...

Copy of Stille wateren

Op zoek naar de stem van kinderen en jongeren

Water is niet zomaar een product, maar een onmisbaar element in de natuur waar we op een hele andere, circulaire manier, mee om zouden moeten gaan. Het gaat om het gezond houden van hele ecosysteem waar we onderdeel van zijn. Daarom zullen we onze relatie met water moeten veranderen. Ons watergebruik is tenslotte onderdeel van de grote watercyclus. Het gezond en vitaal houden van deze cyclus is in een tijd van klimaatdisruptie van levensbelang.

Opdrachtgever
Verborgen in én onder park Sonsbeek in Arnhem ligt een uniek doe-museum: het Watermuseum. De missie die het Nederlands Watermuseum zich heeft gesteld, is geen historische of technische presentatie over water maar bezoekers bewustmaken van iets wat we als heel normaal zijn gaan beschouwen: dat er zoetwater ís. Dat we onze toiletten doorspoelen met drinkwater, maar ook dat een mens voor 60 procent uit water bestaat, waaronder zijn botten en zijn tanden. Het Watermuseum wil de brede blik op water op een positieve, verrassende manier beleefbaar maken. Bewondering, verwondering, plezier, beleving, experiment, (zintuiglijke) ervaring, impact en gedragsverandering staan hierbij centraal.

Sinds de opening in 2004 ontving het museum meer dan een miljoen bezoekers. De inrichting en presentatie zijn inmiddels toe aan een forse vernieuwing. In het vernieuwde concept staan avontuur, persoonlijke betrokkenheid, waterbewustzijn, waterrisico’s en -kansen, urgentie, zelfredzaamheid, handelingsperspectief, verwondering, beleving én plezier, centraal.

Opdracht
Onderdeel van de vernieuwing is dat ze de bezoekers kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders een stem willen geven richting hun samenwerkingspartners, zoals het Waterschap Rijn IJssel, drinkwaterbedrijven, Ons Water, de Grondstoffenfabriek, RWS etc. Het Watermuseum is in hun netwerk namelijk de enige partij die deze groep dag in, dag uit ontvangt en kan observeren, en bevragen over klimaat- water- en gedrag issues tijdens hun bezoek aan het museum.

Het museum en de kring om hen heen wil graag een beter beeld krijgen van dat wat hun doelgroepen aan het hart gaat, aan het denken zet en in beweging brengt. Het zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maken van de stem van de duizenden mensen die bij het Watermuseum over de vloer komen, kan, op (liefst) onorthodoxe manier bijdragen aan meningsvorming, gedragsverandering en beeldvorming.

Het is de bedoeling dat de vragen / opdrachten aansluiten op het nieuwe concept voor het Nederlands Watermuseum waardoor de inzichten gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling en uitwerking van het nieuwe concept. Erg belangrijk is de vorm van ‘bevragen / observeren / meten’ inspirerend, leuk en verrassend is voor de deelnemers. In deze denktank maken jullie een plan of ontwerp voor hoe de doelgroep bevraagd kan worden, en mogelijk kan er een kleine pilot uitgevoerd worden.

Jullie plannen en adviezen worden na afloop van de denktank mogelijk verder uitgewerkt, en uitgevoerd door het Watermuseum zelf.

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Datum en locatie worden door de groep in overleg met de begeleiders bepaald.

Begeleiders
Bernadette van Heel, Centre Connecting Humans and Nature, Radboud Universiteit
Floor Binkhorst, programmaregisseur RHA