Zoek in de site...

Improviseren kun je leren

Improvisatievaardigheden zijn niet alleen handig in het theater, maar zeker ook daarbuiten. Want, sta er maar eens bij stil; improviseren doen we eigenlijk de hele dag! Denk aan dat moment dat je plotseling het woord krijgt tijdens een college of wanneer er naar je ideeën wordt gevraagd bij een commissieoverleg. Wie weet gebeurt er iets onverwachts tijdens je projectpresentatie, gaat het interview met een van je respondenten niet zoals gepland of heb je een situatie verkeerd ingeschat. En dat improviseren houdt niet op als je klaar bent met studeren en gaat werken, in tegendeel. Een sollicitatiegesprek, een fout die acuut opgelost moet worden en waar jij op aangekeken wordt, apparatuur die niet blijkt te werken, een spontane ontmoeting… Ga zo maar door.

Wat gaan we in deze module doen?
In deze module ga je aan de slag met de basics van improvisatie in een theatersetting. Je krijgt allerlei handvaten die je helpen om comfortabeler te zijn met niet precies weten hoe iets gaat lopen. Je gebruikt je creativiteit én lef om deze vaardigheden onder de knie te krijgen en samen korte scènes te maken. In deze scenes leer je samen te werken, te reageren op wat er zich op dat moment voordoet, goed te luisteren en te observeren. Je oefent hoe je om kunt met je eerste ingeving (zonder jezelf te censureren), hoe je je expressie kunt  vergroten en je lichaamstaal effectief kunt gebruiken. En bovenal leer je door te proberen en je zelf toe te staan fouten te maken.

Docent
De docent voor deze module is Vera van Berlo. Ze werkt voor de RU als onderwijsadviseur en haar grote passies zijn theater en leren. Die twee combineert ze dan ook graag. Ze geeft improvisatieworkshops, is trainingsactrice, zet theater in tijdens haar agressie- of vaardigheidstraining en begeleidde een honourslab waarbij studenten met behulp van theater het thema studetenwelzijn onderzochten. In haar vrije tijd is Vera actief bij twee theatergroepen (Foeloekoe en Flint).

Leerdoelen
Na het afronden van deze cursus ben je in staat om:

  • te omschrijven wat improvisatie is
  • basisterminologie van improvisatie te gebruiken tijdens besprekingen in de groep
  • de link te leggen tussen onderdelen van improvisatie(theater) en het leven van alledag
  • creativiteit te gebruiken in het proces van improvisatie
  • (samen) korte verhalen en/of scenes te improviseren
  • risico te durven nemen in een veilige omgeving
  • verbaal feedback te geven en te ontvangen
  • te reflecteren op je eigen en andermans improvisatievaardigheden

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op dinsdagavond van 18.30 tot 21.00:

Dinsdag 18 oktober
Dinsdag 25 oktober
Dinsdag 1 november
Dinsdag 8 november
Dinsdag 15 november