Zoek in de site...

Programma

Het honoursprogramma Gezondheidszorgpsychologie duurt twee jaar. In het eerste honoursjaar (B2-jaar van je opleiding) krijg je een inkijk in de dagelijkse praktijk van psychologen in de gezondheidszorg via klinische stages en interactieve cursusbijeenkomsten. Tijdens het tweede honoursjaar (B3-jaar van je opleiding) verleg je de focus, en ga je zelfstandig onderzoek doen. De vraagstelling in jouw werk kan praktisch zijn, geïnspireerd door uitdagingen of vragen die relevant zijn voor de gezondheidszorginstelling waarin je dat jaar geplaatst bent. Uiteraard word je bij dit onderzoek persoonlijk begeleid.

Jaar 1: de klinische praktijk verkennen

Klinische stages
Het belangrijkste onderdeel van je eerste honoursjaar zijn twee klinische stages van elk drie maanden. Hierbij draai je twee dagdelen per week mee in een gezondheidszorginstelling in de regio Nijmegen. Je bent onder andere aanwezig bij intakegesprekken, behandelgesprekken, psychodiagnostiek en teambesprekingen. Een rol spelen in de behandeling zelf kan natuurlijk nog niet, maar onder supervisie kun je wel bepaalde routinemethodieken uitvoeren.

Tijdens je stage reflecteer je op je eigen gevoelens en houding: Wat betekent de klinische praktijk voor jou? Hoe sta je hier als persoon in? En je analyseert de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je wordt begeleid door een klinisch psycholoog in de instelling. Daarnaast bespreek je je voortgang in stage-intervisie gesprekken op de universiteit. Je sluit je stage af met een stage-reflectie­verslag.

Cursus ‘Uitdagende visies op de psychologische gezondheidszorg'
In de cursusreeks ‘Uitdagende visies op de psychologische gezondheidszorg’ vorm je zelf een kritische, wetenschappelijk gefundeerde visie op belangrijke issues in de gezondheidzorg. De sessies hebben een uitgesproken interactieve ‘rond-de-tafel’ setting met veel ruimte voor discussiebijdragen van jouw kant.

De voorzet voor de discussies wordt gegeven door verschillende experts op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Ieder van hen presenteert een kritische of vernieuwende visie op de gezondheidszorg – in het bijzonder op de theoretische en empirische onderbouwing van het handelen van psychologen in de gezondheidszorg. Na de introductie door de expert, ga je hierover met elkaar, medestudenten en expert, in gesprek. Over een van de behandelde thema’s schrijf je ook een essay.

Lunchbijeenkomsten
Naast de cursus met uitgenodigde gastdocenten zijn er nog ‘lunchbijeenkomsten’ van het groepje studenten Gezondheidszorgpsychologie onderling, samen met de coördinator. Hier wordt je gevraagd om voor zo’n bijeenkomst zelf een onderwerp aan te dragen dat je belangstelling heeft en dat je graag met je medestudenten zou willen bespreken. Dit alles in een informele setting, zonder bijkomende verplichtingen, waarin je echter wel serieus wilt argumenteren en meningen uitwisselen.

Vaardigheden 
In de twee semesters van het eerste honoursjaar kies je één van de vaardighedenmodules speciaal voor honoursstudenten. Hierin richt je je op specifieke vaardigheden waarin jij je verder wilt ontwikkelen, zoals presenteren, debatteren of essay schrijven. Deze modules volg je samen met honoursstudenten van verschillende faculteiten. Zo zijn ze niet alleen een kans voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een mooie gelegenheid om je netwerk uit te breiden.

Jaar 2: de klinische praktijk onderzoeken

Eigen onderzoek en honoursthesis
Het belangrijkste onderdeel van je tweede honoursjaar is je eigen onderzoek. Jij kiest het onderwerp waar je je in wilt verdiepen. Als honoursstudent Gezondheidszorgpsychologie kun je dit onderzoek laten plaatsvinden binnen een gezondheidszorginstelling. In dat geval formuleer je samen met de praktijkopleider van de instelling je eigen onderzoeksvraag. Een vraag die mogelijk aansluit bij het lopende praktijkonderzoek van klinisch psychologen (in opleiding) in de gezondheidszorginstelling. Een van die psychologen is ook je begeleider. Daarnaast is ook altijd een psycholoog van de universiteit betrokken als ‘interne’ begeleider. Je schrijft je onderzoek op in een Engelstalige honoursthesis. Deze honoursthesis vervangt in het reguliere programma je bachelorthesis.

Review-artikel
Naast je honoursthesis schrijf je een reviewartikel, ook in het Engels. Ook hier ligt het initiatief voor het onderwerp geheel bij jou. Het ligt voor de hand om je review te gebruiken voor een brede theoretische inkadering van je honoursthesis. In dat geval is het logisch om voor de review met dezelfde begeleider samen te werken. Maar je mag ook een heel ander onderwerp kiezen. Dan mag je ook, als dat beter zou passen, een andere begeleider kiezen. Ook in de soort review heb je vrije keuze. In overleg met je begeleider kun je bijvoorbeeld een klassiek (‘narrative’) literatuuronderzoek, een ‘systematic review’ of een meta-analyse uitvoeren.

Academic Writing
Je review-artikel en je honoursthesis schrijf je in de vorm van een artikel dat in principe geschikt is om aan te bieden bij een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. Om je optimaal voor te bereiden op het schrijven volg je de cursus Academic Writing van Radboud in'to Languages.

Stage of congres in het buitenland
Wil je een ‘snuffelstage’ doen aan een buitenlandse universiteit? Dat kan! Je krijgt een beurs om zo’n stage (deels) te financieren. Wel goed om te weten: door de focus op de (Nederlandse) praktijk is binnen het programma Gezondheidszorgpsychologie zo’n buitenlandstage niet vaak te realiseren. Daarom kun je je beurs ook gebruiken om een internationaal wetenschappelijk congres te bezoeken.

Honourscertificaat

Zodra je je honoursthesis en reviewartikel, en daarmee het honoursprogramma Psychologie, succesvol hebt afgerond, ontvang je een honourscertificaat. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijke ceremonie met je medehonoursstudenten, waar ook familie en vrienden welkom zijn, en waar jij en je medestudenten jullie onderzoeksresultaten presenteren. Een mooie afsluiting van jouw honourservaring.

En het honourscertificaat opent deuren. Kies je namelijk voor de master Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit, dan ontvang je daar, als succesvolle ex-honoursstudent, een ‘Aanbeveling voor toelating tot de beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Psycholoog’.