Zoek in de site...

Influencers en echokamers

Sociale netwerkanalyse in wetenschappelijk onderzoek

Sociale netwerken zijn overal om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan familie en vrienden of collega's in een organisatie. Ook online zijn sociale netwerken niet meer weg te denken. Neem bijvoorbeeld sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. De analyse van deze netwerken kan inzicht geven in de rol van influencers of bijvoorbeeld de effecten van zogenaamde echokamers. Daarmee kan de analyse van (online) sociale netwerken inzicht geven in de manier waarop beïnvloeding of polarisatie tot stand komt. Tegelijk is het uitvoeren van netwerkonderzoek niet gemakkelijk. Privacy-issues kunnen bijvoorbeeld een rol spelen en ook de computationele technieken die worden gebruikt zijn heel anders dan de traditionele statistiek.

In deze studio gaan we, zowel vanuit theoretisch als vanuit empirisch perspectief, aan de slag met netwerkanalyse. Als empirische basis gebruiken we data die we ophalen van Twitter. Als theoretische basis starten we vanuit communicatiewetenschappelijk perspectief maar andere perspectieven (die studenten vanuit hun eigen discipline meebrengen) zijn meer dan welkom. Tot slot besteden we (op basis van de excursie) aandacht aan praktische relevantie. Wat is de betekenis van de resultaten uit een netwerkanalyse van social media data voor de samenleving? En hoe communiceer je resultaten van wetenschappelijk onderzoek met de samenleving?

Groepsopdracht

Studenten schrijven in subgroepjes van 2-3 personen een verslag van hun analyse in de vorm van een factsheet/krantenspread dat voor een breed publiek toegankelijk is. Onder de factsheet ligt een toelichting met wetenschappelijke verantwoording van theorie en methode.

Docenten

  • Prof. dr. Lidwien van de Wijngaert (hoogleraar Communicatie in organisaties)
  • Casper Kirkels, MA, MSc (programmaregisseur Radboud Honours Academy)

Studiemateriaal

  • Vrooman, J. C., Dykstra, P. A., Kapteyn, P. J. H., Leeuw, F. L., Sanders, K., & Snijders, T. A. B. (2001). Netwerken en sociaal kapitaal. Actualiteitencolleges van de Nederlandse Sociologische Vereniging. Via: http://www. siswo. uva. nl/pdfl/nsv2. pdf.
  • Studentenaccount op Coosto

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden van 18.30 tot 21.00.

Datum

Thema

Studenten/onderzoek

1

24/9

Introductie in de studio

Discussie: Eerste reacties

2

1/10

Introductie in netwerkanalyse

Discussie: Sociale media en netwerken

3

8/10

Communicatietheorie vanuit netwerkperspectief

Discussie: Verkenning van casussen, netwerkperspectief op verschillende disciplines

4

15/10

Zoeken naar data met Coosto

Op zoek naar data

5

5/11

Verwerken van data

Data opschonen

6

12/11

Presentaties over hypothesen

7

19/11

Netwerkanalyse in de praktijk en Gephi workshop

8

26/11

Feedback / Discussie

Presentaties

9

3/12

EMMA: Content presenteren

Presentaties bij EMMA 
(Den Haag)

10

10/12

Bespreken eindresultaten

Feedback

Excursie

De excursie gaat naar Den Haag naar EMMA. EMMA is een onderzoeks-, advies- en participatiebureau dat oplossingen zoekt, vindt en formuleert voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Studenten presenteren daar de resultaten van hun onderzoek. Afhankelijk van de onderwerpen worden er een aantal experts van EMMA bij gezocht. Ook heeft EMMA een aantal mensen in dienst die expert zijn op het gebied van schrijven en presenteren van informatie. Zij kunnen ideeen geven over hoe de factsheet/krantenspread vorm kan krijgen.

Leerdoelen

De leerdoelen worden op verschillende manieren geadresseerd.

Wat?

Hoe?

De student verwerft inhoudelijke kennis over het thema;

Door middel van verschillende colleges over zowel het communicatiewetenschappelijk perspectief als de netwerkanalyse als methode

De student kan kritisch reflecteren op overeenkomsten en verschillen tussen verschillende wetenschapstradities en methoden van wetenschappelijk onderzoek;

Door als groep verschillende casussen te bestuderen komen verschillende perspectieven aan de orde.

De student kan een vraag beantwoorden vanuit meerdere wetenschappelijk perspectieven;

De student kan vanuit het eigen vakgebied tijdens een discussie een kritische bijdrage leveren aan een interdisciplinaire vraag d.m.v. het stellen van vragen en het aandragen van een oplossingen;

De student kan schrijven over een academisch interdisciplinair onderwerp buiten het eigen vakgebied;

Door zowel een factsheet als een onderbouwing te schrijven leren studenten zowel academisch te schrijven als voor een breder (interdisciplinair) publiek.

De student kan de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van verschillende vakgebieden (buiten hun eigen vakgebied) uitleggen aan de hand van het gekozen onderwerp;

De student kan samenwerken in een interdisciplinaire groep waarin gezamenlijk een eindproduct wordt ontwikkeld;

Studenten werken samen in kleine groepen.

De student kan feedback geven op grond van het sandwich-model;

De student is bereid feedback te ontvangen van medestudenten en docenten en past zijn/haar eindproduct hierop aan.