Zoek in de site...

Op weg naar een groene toekomst

We staan voor een existentiële uitdaging: hoe gaan we klimaatverandering te lijf? Een belangrijk deel van het antwoord zoeken we in hernieuwbare en schone energie, zoals zonne-energie en windenergie. Bij deze energietransitie zijn diverse partijen betrokken, ieder met hun eigen rol, verantwoordelijkheden en belangen. Deze transformatie is zo complex en ingrijpend, dat nieuwe benaderingen van het probleem, nieuwe samenwerkingsvormen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen nodig zijn. Hoe voorkomen we dat verschillen in belangen tussen partijen, verschillende percepties over het probleem en gebrek aan gezamenlijke toekomstvisies de energietransitie belemmeren?

Gezien de complexiteit van de energietransitie houden veel mensen zich hiermee bezig, van technici die nieuwe technieken in en om huis bedenken tot rechtenspecilatisten die de kaders van de wet op stellen. En van sociaal en ruimtelijk beleidsmedewerkers tot natuurwetenschappers die uitstervende flora en fauna nauw monitoren. Allemaal moeten we ons aanpassen aan de nieuwe feiten, nieuwe toekomsten ontdekken en nieuwe kaders stellen waarbinnen we ons verder ontwikkelen.

In deze studio willen we met een interdisciplinaire blik naar de energietransitie in steden kijken en op deze manier een bijdrage leveren aan het ontrafelen en oplossen van het probleem. In steden wordt ook ingezet op het volledig energieneutraal maken van huizen in 2050. Deze beleidsdoelstelling vraagt veel van burgers, zowel in financieel opzicht, als qua organisatie, inzet en motivatie.

In deze studio volg je een aantal inhoudelijke bijeenkomsten vanuit verschillende disciplines. Daarin helpen we je bij het opstellen van je eigen theoretische kaders en concepten wat zal resulteren in een codeboek.

Groepsopdracht

Voor de groepsopdracht van deze studio duik je aan de hand van je eigen codeboek in een aantal bestaande interviews over energietransitie, die zijn afgenomen door ervaren onderzoekers. De betrokken onderzoekers stellen dus hun eigen interviewtranscripten ter beschikking die je zelf met je subgroep gaat analyseren.

Het gaat om narratieve interviews met bewoners, interviews met beleidsmakers, en er zijn opnames van workshops, waarin meerdere mensen aan het woord zijn. Aan het eind van de studio presenteer je de bevindingen aan elkaar, en probeer je de conclusies van de verschillende subgroepen samen te vatten in een poster.

In deze studio leer je dus praktijk en theorie te koppelen. De focus ligt op het verder ontwikkelen van analytische vaardigheden en deze op een overtuigende en gefundeerde manier kunnen presenteren aan een breed publiek.

Excursie

Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan een praktijksessie met stakeholders. Tijdens zo'n sessie kom je in direct contact met alle belangrijke partijen rondom de groene toekomst/energietransitie. Dit wordt tijdens de eerste bijeenkomst nader toegelicht.

Docenten
dr. Sietske Veenman (Milieukunde)
dr. Simone Haarbosch (Geography, Planning & Environment)
dr. Floor Binkhorst (programmaregisseur Radboud Honours Academy)

Studiemateriaal

Wordt beschikbaar gesteld via Brightspace

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 18.30 tot 21.00.
(Let op, de eerste bijeenkomst begint om 18.00)

Datum

College nr

Thema

Aanwezigen

20 sept

1

Intro + aftrap

Simone + Sietske + Floor + (Maria)

27 sept

2

Weerstand Marieke Franssen + kort VERwerkcollege

Sietske

4 okt

3

WERKCOLLEGE

Simone + Floor

11 okt

4

Democratie & Toekomst Mathijs van de Sande  + kort VERwerkcollege

Sietske + Floor

18 okt

5

WERKCOLLEGE

Simone

25 okt

VRIJ

1 nov

6

Interdisciplinaire sessie

Simone + Floor

8 nov

7

NADER TE BEPALEN Marieke Palstra + kort VERwerkcollege

Maria + Sietske

15 nov

8

WERKCOLLEGE

Maria + Simone + Floor

22 nov

9

Presentaties over belangrijkste bevindingen (1 uur) + 1 uur posters maken begin

Sietke + Simone

29 nov

VRIJ

6 dec

10

Poster markt  + externe

Sietske + Simone + Floor + (Maria)