Zoek in de site...

Een andere kijk op conflicten

Een roadmap voor persoonlijke en professionele groei

Voor:  B3- en (pre-)masterstudenten 
Aantal:  
8-20 studenten
Looptijd: 
Maart - juni 2023
Aantal bijeenkomsten: 
5 avondbijeenkomsten, een volle zaterdag, eindbijeenkomst. Optioneel: deelname aan de excursie Kijk- en schildersessie voor Jongvolwassenen in het Van Gogh Museum te Amsterdam, onderdeel van het programma ‘Open up met Vincent’.
Studielast: 
Naast de bijeenkomsten verwachten we dat je de intentie hebt om met een andere blik te willen kijken naar jezelf en dat je actief aan de slag gaat met het ontwikkelen van een kaartendeck ‘Een andere kijk op conflicten’ (zie hierna).
Docent: Barbara van Riel en wisselende gastdocenten
Taal: 
Nederlands
Studiekosten: 
geen
Deadline voor aanmelden: 
13 februari

Er is veel aan de hand in de wereld; er spelen grote conflicten en crises op macro niveau. Maar ook op micro niveau ervaren veel mensen onrust. Ook veel jonge mensen. Vaak weten mensen niet goed hoe ze adequaat met een persoonlijk conflict moeten omgaan, omdat dit hen nooit is aangeleerd. Dat kan een conflict zijn in de familie, de relatie, de vriendengroep, de sportclub, op de universiteit, of op het werk. Maar het kan ook gaan om een innerlijk conflict; een gevoel van onbehagen dat er voor zorgt dat je niet optimaal kan genieten en presteren.

Een conflict wordt vaak ervaren als een enorme last, en veroorzaakt veel stress en hinder voor de persoon zelf, maar ook voor zijn (directe) omgeving. Conflicten kunnen gemakkelijk escaleren zonder dat je dat wilt of erg in hebt.  Vaak wordt gedacht dat deze relatie, baan, vriendschap etc dan niet goed is en daarom ‘weg moet’. Maar is dat wel zo? Heeft het conflict dan geen (diepere) betekenis in die zin dat het je iets wil duiden? En zo ja, wat is dat dan?

In dit lab gaan we dit samen ontdekken, om daarmee niet alleen waardevolle inzichten en tools voor ons zelf op te doen, maar ook om die vervolgens te delen met anderen. Dat is ook de reden dat aan dit lab de opdracht gekoppeld zit om een kaartendeck te ontwikkelen. De kaartendeck: ‘Een andere kijk op conflicten’ dient te bestaan uit een aantal kaarten (max 50) met daarop inspirerende afbeeldingen, inzichten, quotes, etc die je samen met de andere deelnemers tijdens deze ontdekkingsreis hebt ontdekt. Alle kaarten samen vormen de kaartendeck.

De kaartendeck heeft als doel om (jonge) mensen die niet goed weten hoe om te gaan met conflictueuze situaties of een innerlijk gevoel van onbehagen, te inspireren om anders te gaan kijken. En op basis daarvan andere acties in te stellen. Acties die niet alleen leiden tot een duurzame oplossing voor / verbetering van de gegeven situatie, maar ook tot meer zelfinzicht, zelfontplooiing, en groei als mens en (toekomstig) professional. En daar draag jij je steentje aan bij met jouw deelname aan dit lab.

Tijdens dit lab neem je zoveel mogelijk eigen regie, aan de hand van het thema Een andere kijk op conflicten. Wat je kan verwachten is onderwijs op het snijvlak van wetenschap, kunst en samenleving. Er wordt daarin gewerkt rondom een aantal sub thema’s. Ieder sub thema wordt in een aparte bijeenkomst behandeld. Als vast onderdeel krijg je bij elk sub thema eerst via een gastdocent een introductie van ongeveer 30 minuten, waarna er ruimte is voor interactie met de gastdocent, de coördinerende docent en de overige deelnemers. Daarna ga je samen met de andere deelnemers actief aan de slag met (creatieve) opdrachten. De opdrachten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Via Berlin.

Programma

De eerste bijeenkomst vindt plaats in Huize Westerhelling, Sophialaan 4 in Nijmegen. De overige bijeenkomsten vinden plaats op de campus.

Zaterdag 4 maart 2023

bijeenkomst hele dag (kennismaking, introductie thema, filmmiddag, uitleg kaartendeck) in Huize Westerhelling

Woensdag 15 maart 2023

Avondbijeenkomst over thema: Conflicten en emoties (wraak en vergeving)

Woensdag 5 april 2023

Avondbijeenkomst over thema: Conflicten als uiting van innerlijk onbehagen (angst)

Woensdag 26 april 2023

Avondbijeenkomst over thema: Conflicten en effect op je brein en lichaam

Woensdag 17 mei 2023

Avondbijeenkomst over thema: Conflicten en persoonlijke denksystemen en overtuigingen

Woensdag 7  juni 2023

Avondbijeenkomst over thema: Conflicten als kans om te groeien als mens

Donderdag 15 juni

Eindbijeenkomst

Leerdoelen

  1. Je ontdekt welke dynamieken er verscholen liggen in het conflict. Kennis van die dynamieken is een eerste en belangrijke stap naar een andere kijk op en aanpak van conflicten.
  2. Je maakt kennis met thema’s als eigen verantwoordelijkheid, zelfreflectie, zelfontplooiing en bewustwording.
  3. Je ervaart wat het effect is op de situatie, je lichaam en (denkende) geest als je anders naar een conflict gaat kijken.
  4. Je ontwikkelt flexibiliteit en kracht om toekomstige uitdagingen op je levenspad, zowel privé als professioneel, goed aan te pakken.
  5. Je wordt een inspiratie voor je directe omgeving en daarbuiten wanneer je laat zien en daarna handelt, dat je ook anders kan omgaan met en kijken naar conflicten.
  6. Dit alles vindt plaats in een veilige leeromgeving.

Interesse?
Wil je meedoen met dit honourslab? Meld je dan uiterlijk 13 februari 2023 aan via dit formulier. Je aanmelding bestaat uit een korte motivatie van max 300 woorden en een CV.

Voor vragen kun je contact opnemen met Floor Binkhorst (floor.binkhorst@ru.nl), of bezoek de informatiesessie op 9 februari van 12.30-13.15.