Zoek in de site...

Hoe vertaal je wetenschap naar politiek?

Voor:  B3- en (pre-)masterstudenten 
Aantal:  
10-15 studenten
Looptijd: 
maart t/m juni 2023
Aantal bijeenkomsten: 
4avondbijeenkomsten, twee bezoeken aan Den Haag en een afsluitende debatavond
Studielast: 
Naast de bijeenkomsten verwachten we een goede voorbereiding op en reflectie op de gesprekken in Den Haag
Docenten: Prof. dr. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economie en voorzitter PvdA
Taal: 
Nederlands
Studiekosten: 
geen
Deadline voor aanmelden: 
13 februari

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor het risico op pandemieën, maar toch werd de politiek door de coronapandemie overvallen. Wetenschappers roepen al lang op tot klimaatactie, maar de klimaatakkoorden van de politiek lopen steeds achter de feiten aan. Wetenschappers waarschuwen over ons ongezonde eetpatroon, maar de politiek lijkt zich niet te willen bemoeien daarmee.

Feitenvrij beleid lijkt de boventoon te voeren. Maar van politici mag worden verlangd dat zij de rede in de politieke besluitvorming vooropstellen. En van wetenschappers mag worden verlangd dat zij begrip hebben voor de lastige positie waarin politici zich bevinden op de grens van ratio en emotie. Hoe brengen we die rollen dichter bij elkaar?

In dit Honourslab onderzoek je de verklaringen voor het gat tussen wetenschap en politiek. Daartoe bezoek je alumni van onze universiteit die een politieke rol hebben verworven. Uit dat kijkje in de politieke keuken trek je lessen voor de vertaling van je eigen wetenschappelijke inzichten naar beleidsaanbevelingen voor de politiek. Aan het einde van het honourslab stellen jullie een programma op voor een open (debat)avond in een ‘honours café’.

Opzet programma

Het Honourslab bestaat uit 3 avondbijeenkomsten ter voorbereiding van de bezoeken, 2 dagen in Den Haag, 1 avondbijeenkomst na afloop van de bezoeken, en het afsluitende honourscafé.

De eerste voorbereidende avond op maandag 6 maart van 18.30-21.00 wordt verzorgd door de docent, Esther-Mirjam Sent, die haar hoogleraarschap eerst combineerde met het senatorschap en nu met het partijvoorzitterschap.

Tijdens de tweede voorbereidende avond op maandag 13 maart van 18.30-21.00 vertelt Ruud van Druenen, universitair docent aan de Radboud Universiteit en onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, over de historische en institutionele context van beleidsadvisering.

De derde voorbereidende avond op donderdag 6 april van 18.30-21.00 wordt verzorgd door Paul van den Broek en Ron Welters die je de fijne kneepjes van een goed interview bijbrengen.

Daarna volgen twee bezoeken in Den Haag. De eerste dag vindt plaats op 20 april (hele dag) gaan we op bezoek bij Rob Jetten (Minister van Klimaat en Engergie) en Maarten Michon Bello (Politiek Adviseur Premier Rutte). De tweede dag vindt plaats op 11 mei (hele dag). Dan gaan we op bezoek bij Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid) en Marthe Hesselmans (medewerker bij Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Zij zijn allemaal alumni van de Radboud Universiteit.

Na afloop van de bezoeken aan Den Haag verzorgt een medewerker van Radboud Reflects, Liesbeth Jansen, een afrondende bijeenkomst waarin ze je helpt de ervaringen te vertalen naar een interessant programma voor het Honours Café. Deze bijeenkomst is op maandag 22 mei 18:30-21:00.

De afsluitende avond vindt plaats in juni (datum te bepalen in overeenstemming met de groep).

Interesse?
Wil je meedoen met dit honourslab? Meld je dan uiterlijk 13 februari 2023 aan via dit formulier. Je aanmelding bestaat uit een korte motivatie van max 300 woorden en een CV.

Voor vragen kun je contact opnemen met Floor Binkhorst (floor.binkhorst@ru.nl), of bezoek de informatiesessie op 9 februari van 12.30-13.15.