Zoek in de site...

De toekomst van herinneren

Innovaties bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog
Hoewel de Tweede Wereldoorlog meer dan 75 jaar geleden beëindigd werd en er steeds minder mensen zijn die er een actieve herinnering aan hebben, is deze ingrijpende gebeurtenis nog steeds geen voltooid verleden tijd. De oorlog is geworden tot een referentiekader van het morele debat over vrijheid, rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Of het gaat over discussies in het Nederlandse parlement, of over de geopolitieke argumentatie van Rusland, steeds weer duiken de referenties aan WO2 op. Vrede en veiligheid blijven niet vanzelfsprekend.

Vanaf 1945 heeft de omgang met het oorlogsverleden steeds weer andere ladingen gekregen: van nadruk op verzet en militaire strijd naar aandacht voor Jodenvervolging en burgerslachtoffers. Naar mate de afstand tot de oorlog toeneemt komt ook de vraag op of en zo ja, wie, wat en hoe we moeten blijven herdenken. Op welke manier kunnen we betekenis blijven geven aan de verhalen van de oorlog? En welke verhalen zijn dat? Voor wie zijn die verhalen bedoeld? Is er in deze geschiedenissen oog voor de samenleving van nu, die een andere diversiteit kent dan 75 jaar geleden? Hoe inclusief zijn deze verhalen? En op welke wijze kunnen jongere en toekomstige generaties betrokken worden bij het betekenisgeven van de herinnering?

Opdracht
Verschillende organisaties buigen zich momenteel over de problematiek van innovatie van de WO2-herdenking: van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei en de provincie Gelderland tot de Liberation Route Europe, een internationale culturele route die de bevrijding van Europa in 1944/45 volgt. Deze denktank wil onder deskundige begeleiding een bijdrage leveren aan deze innovatie en komen met concrete en inhoudelijke suggesties.

Wekelijkse bijeenkomsten
De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur tenzij de groep is samenspraak met de begeleiders anders besluit.

Begeleiders
dr. Joost Rosendaal, universitair docent politieke-cultuurgeschiedenis; Casper Kirkels, MA, MSc, programmaregisseur Radboud Honours Academy

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.