Hoogleraren

Hier vind je alle informatie over het aanstellingstraject van hoogleraren.

Benoemingsvarianten

Op de Radboud Universiteit wordt een persoon benoemd tot gewoon of bijzonder hoogleraar, met als toevoeging de titel van de leeropdracht en het betreffende wetenschapsgebied.

Benoemingsvarianten

Benoemingsprocedure en beleid

Alles over werkwijze van de Radboud Universiteit betreffende de werving en benoeming van hoogleraren.

Benoemingsprocedure en beleid

Loopbaanbeleid

Het beleid omtrent loopbaanontwikkeling van hoogleraren aan de Radboud Universiteit.

Loopbaanbeleid

Beëindiging van benoeming

Een hoogleraar kan een ontslag op eigen verzoek indienen bij het college van bestuur.

Beëindiging van benoeming

Hooglerarenplan

In hooglerarenplannen geven faculteiten aan welke richting zij op willen met hun onderwijs en onderzoek. Het hooglerarenplan vormt het kader voor de voordrachten en benoemingen van hoogleraren.

Hooglerarenplan