Huub de Hesselle

Portretfoto Huub de Hesselle
De voorlichtingsavond voor de deeltijdopleiding was nuttig en zou ik ook zeker bezoeken als je de opleiding overweegt!
Naam
Huub de Hesselle
Startdatum studie
Einddatum studie

Huub de Hesselle is deeltijdstudent Rechtsgeleerdheid.

Waarom heb je specifiek voor de Radboud Universiteit gekozen?

Er waren naast de Open Universiteit slechts twee universiteiten die Rechten nog in deeltijd aanboden, namelijk de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit. Van die twee sprak uiteindelijk de Radboud Universiteit mij het meeste aan. Dit kwam door de duidelijke omschrijvingen, opgenomen colleges en werkgroepen. Daarnaast wist ik dat er goede digitale toetsfaciliteiten waren.

Wat vond je van de overgang van de middelbare school naar de universiteit? Hoe werd je daarin begeleid in je studie?

In mijn geval was er, als deeltijdstudent, geen overgang van de middelbare school, maar meer het hervinden van de juiste studiehouding. Dat is een korte zoektocht geweest en met de uitdagingen die het leven je toewerpt - in de vorm van het combineren van werk, je gezin en zorg voor ouders en dan nu de studie - vergt dat constant herijken en herontdekken van je leerstijl.

Wat spreekt je aan in de bachelor en waarom? Wat vind je het meest uitdagend aan de studie?

Wat mij zeer aanspreekt is het gegeven dat je de mogelijkheid hebt om met andere deeltijdstudenten een band op te bouwen. Zelfs als je - zoals in mijn geval - uiteindelijk weinig werkgroepen bijwoont kan je met andere deeltijdstudenten contact krijgen en samen stof voorbereiden. De universiteit biedt daar ook de ondersteunende middelen voor.

Uiteindelijk blijft het meest uitdagende voor mij het vinden van de juiste manier van beantwoorden van de tentamenvragen. De eisen die in mijn werk gesteld worden ten aanzien van formuleringen staan nog wel eens op gespannen voet met de manier van formuleren die gevraagd wordt bij toetsen.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding?

De contacten met andere deeltijdstudenten voor mij zijn beperkt, maar leuk en nuttig. Met de meeste docenten heb ik leuke contacten. 

Wat wil je met deze studie gaan doen als je je bachelordiploma op zak hebt?

Het doel is nog steeds de meesterstitel te behalen. Daarna zijn er een aantal rechtsgebieden die dan bijzonder voor de hand liggen, zoals het aanbestedingsrecht en het IT recht.

Ben je betrokken bij de studievereniging? Zo ja, op welke manier?

Ja, ik ben direct lid geworden en dat zou ik iedere deeltijdstudent ook van harte aanbevelen. Je krijgt dan toch meer mee van de studenten-programma's en wordt dan ook uitgenodigd voor netwerk-gelegenheden.

Wat vind je leuk aan Nijmegen?

Ik vind het een mooie stad, alleen woon ik er niet. Ik woon met mijn gezin in Brabant.

Welke voorlichtingsactiviteiten die hebt bezocht vond je waardevol en waarom?

De voorlichtingsavond voor de deeltijdopleiding was nuttig en zou ik ook zeker bezoeken als je de opleiding overweegt!

Wat voor advies/welke tips zou jij geven aan toekomstige studiekiezers?

Bezoek de voorlichtingsavond, zorg voor de juiste inbedding door bijvoorbeeld lid te worden van de studievereniging. Ben niet bang contact te leggen met andere studenten, deeltijd of niet, en zoek dat actief op. Neem de adviezen van andere studenten ook ter harte, en gebruik de hulpmiddelen die er zijn. Een opleiding in deeltijd doen brengt een uniek scala aan uitdagingen mee. Het is daarmee niet onmogelijk om de opleiding te doen, maar onderschat de te leveren inspanning niet.