DiS got 1.1 mil Euro funding through NWO Open Technologie Programma

Date of news: 14 November 2022

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan zes projecten via het Open Technologieprogramma, waaronder het project PREDATOR: Predicting hardware vulnerabilities during design phase van Lejla Batina and Ileana Buhan (DiS).

Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma geeft bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

See for more here.