Zoek in de site...

Klachten- en complimentenformulier

Met dit formulier kun je een klacht indienen over, of een compliment geven voor, de wijze waarop je bent geholpen. We verzoeken je technische problemen (bijv. met je werkplek of verbinding) te melden bij de ICT Helpdesk.