Zoek in de site...

Weergavenaam en Radboud-accountnaam

Weergavenaam

Je weergavenaam is de door jou gekozen naam waarmee je binnen de Radboud Universiteit aangesproken wilt worden (in correspondentie, interne nieuwsbrieven en richting externe organisaties als ABP, Belastingdienst).

Deze naam kan afwijken van de naam op het identiteitsbewijs (BRP).

Weergavenaam aanpassen

Je weergavenaam is aan te passen in BASS (voor medewerkers) of OSIRIS (voor studenten).

Radboud-accountnaam

De Radboud-accountnaam gebruik je om in te loggen op systemen en is gelijk aan je e-mailadres.

Radboud-account(naam) aanpassen

Aanpassen van je Radboud-account(naam) is in enkele gevallen mogelijk maar wordt sterk ontraden. Een verzoek tot aanpassing kun je doorgeven aan de ICT Helpdesk (024-36 22222). Als je verzoek wordt ingewilligd is het nodig om al je contacten op de hoogte te stellen van je nieuwe e-mailadres. Daarnaast is het noodzakelijk om je op alle apparaten en applicaties opnieuw aan te melden, je oude inloggegevens werken niet meer.

Noot: In sommige systemen zie je jouw initialen staan.