#VEILIGBEZIG

uk-24

210816_Rad_met_Pixel Icons_JF15


vierkantje wit

Veilig en bewust werken met informatie en persoonsgegevens.

Zo bescherm je jouw eigen data en die van je collega's / medestudenten.

vierkantje wit

210816_Pixel Icons_aJF5

Gebruik eduVPN bij een openbare wifi-verbinding.
-------------

Ga naar:
E-learning (mobile) device

vierkantje wit

210816_Pixel Icons_aJF3

Gebruik Radboud faciliteiten voor het opslaan van je bestand.

vierkantje wit

210816_Pixel Icons_aJF4

Deel een bestand door een link te sturen in plaats van een bijlage.

vierkantje wit

210816_Pixel Icons_aJF

Vergrendel je werkplek en ruim je bureau op als je koffie gaat halen.
--------------

Ga naar:
E-learning Omgaan met gevoelige informatie

Meld security- of privacyrisico's aan de ICT Helpdesk

210816_Pixel Icons_aJF2

Een gestolen telefoon, datalek, virusbesmetting, phisingsmail of ander beveiligingsincident? Meld het zo snel mogelijk, indien mogelijk telefonisch, bij de ICT Helpdesk. Buiten kantoortijden word je via een keuzemenu doorgeschakeld naar de medewerker van dienst.