Zoek in de site...

Wat is veranderd (dec. 2018)?

Veranderingen t.o.v. de ‘oude’ situatie (d.w.z. voor december 2018):

  • Op een functionele mailbox log je niet meer in met een f-nummer en bijbehorend wachtwoord. Deze mailbox komt direct onder jouw persoonlijke mailbox te hangen. De eigenaren van de mailbox moet je hiervoor machtigen.
  • Als je IMAP-gebruiker bent: je kunt niet meer inloggen op de functionele mailbox met je f-nummer. Bij gebruikersnaam vul je voortaan het volgende in (zonder de haakjes):
    <je persoonlijke mailadres>\<het deel van het functionele mailadres dat voor het @-teken staat>, bijvoorbeeld: vandenBerg@ru.nl\fb-exchange. Bij wachtwoord vul je het wachtwoord in dat bij je persoonlijke mailadres hoort.
  • Agendagebruik op smartphones en tablets is beperkter in functionaliteit geworden. Dat is een gevolg van de nieuwe privacywetgeving, veel apps zijn niet ‘AVG-proof’.
    Webmail (https://mail.ru.nl) kan wel op mobiele devices gebruikt worden, maar met name op smartphones is dat niet echt gebruikersvriendelijk.