Zoek in de site...

Forward instellen vanuit uw RU-mail naar een ander mailaccount

Uit privacy-overwegingen adviseren we je nooit vertrouwelijke of persoonlijke informatie in je webmail te zetten. Toch kan het kan praktisch zijn je e-mail te delen. Ga selectief om met de machtigingen die je instelt.

Ga naar https://mail.ru.nl en log in met je e-mailadres en Radboud-wachtwoord.

Kies (rechts boven) Opties en Regel voor Postvak In maken….

02

Kies in het volgende venster: Nieuw

03

Selecteer in het bovenste veld: Toepassen op alle berichten en in het tweede veld: Bericht omleiden naar...
Gebruik indien gewenst ‘Meer Opties’ om deze regel een naam te geven (niet per se nodig).

04_small

Je geeft nu aan naar welke mailbox je de berichten door wilt laten sturen. Selecteer hiervoor een adres uit het Exchangeadresboek of vul handmatig een adres toe (achter Aan) en klik op OK.

05_small

Klik op Opslaan en klik in het volgende scherm op Ja.

07

In het scherm dat nu verschijnt, klikt u weer op Ja tenzij je persoonlijke werkwijze om een andere aanpak vraagt.

08

De regel, in dit geval een ‘forward’ is nu actief.