Zoek in de site...

Instructie privacyproof opnemen van beeld en geluid

Het opnemen van beeld- en/ of geluidsmateriaal geldt volgens de AVG als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (privacy) van betrokkenen. Tegelijk is ook duidelijk dat opnames soms noodzakelijk of zeer gewenst zijn met het oog op de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering en onderwijs. Het is belangrijk om inbreuk persoonlijke levenssfeer versus noodzaak/ wens om opnames te maken goed tegen elkaar af te wegen. Deze instructie helpt daarbij.*

Voor de bijeenkomst

  1. Sta stil bij de vraag waarom precies je een opname wilt maken (wat is het doel?) en of een opname echt noodzakelijk is. Vaak is een kort verslag van de bijeenkomst veel efficiënter voor degenen die er niet bij waren.
  2. Je mag deelnemers niet onder druk zetten om in de opname te verschijnen.

Tijdens de bijeenkomst

  1. Informeer de deelnemers voor de opname start, dat de bijeenkomst/ college wordt opgenomen en leg uit waarom je dat doet en hoe lang de opname bewaard blijft. Geef hierbij expliciet aan dat zij de keus hebben om hun webcam en/ of microfoon uit te zetten als zij dit niet willen. Je mag deelnemers niet onder druk zetten om de camera en/ of de microfoon aan te zetten.
  2. Als het mogelijk is, neem dan uitsluitend de presentator/ docent en ondersteunende middelen (zoals een presentatie) op en niet de deelnemers.

Tip: overweeg om vragen in de chat van de tool te laten stellen. De presentator/ docent kan ze dan voorlezen en behandelen, zonder dat de naam van de vragensteller in de opname terecht komt.

Na de bijeenkomst

  1. Sla de opname op in faciliteit of omgeving die door de Radboud Universiteit wordt beheerd.
  2. De opname mag je alleen gebruiken voor het doel dat je bij stap 1 hebt geformuleerd.
  3. Verwijder de opname zo snel mogelijk na het bereiken van het doel waarvoor de opname is gemaakt.

Heb je vragen over privacy bij de Radboud Universiteit?

Neem contact op met je Lokale Privacy Officer of Decentrale Privacy Manager.

*Deze richtlijnen zijn opgesteld door de functionaris gegevensbescherming van de Radboud Universiteit.