Zoek in de site...

CSII


Citizen Science Innovation Initiative: 'meten is weten met Citizen Science'

European Regional Development Fund (ERDF) / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

> Dutch follows English <

Consumers, patients and citizens are increasingly taking their own measurements in the field of nutrition, health and the environment. In the 'Citizen Science' testing ground, the necessary mobile and handheld sensors are validated. The quality of the measurements made with the sensors of liquid (water, blood, tear fluid), gas (breath, air) or nutrients is thus reliably and scientifically substantiated.


Consumenten, patiënten en burgers verrichten, op het terrein van voeding, gezondheid en milieu, steeds meer zelf metingen. In de proeftuin ‘Citizen Science’ worden de hiervoor benodigde mobiele en handheld- sensoren, van mkb-ers, gevalideerd. De kwaliteit van de metingen die met de sensoren van vloeistof (water, bloed, traanvocht), gas (adem, lucht), of voedingsmiddelen worden gedaan, wordt hierdoor betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd. Het consortium, bestaande uit Stichting Katholieke Universiteit-RU (Nijmegen), Stichting Wageningen Universiteit (Wageningen), Universiteit Twente (Enschede), eNose B.V. (Zutphen), AgriFirm Group B.V. (Apeldoorn), CBMR Scientific Nanoscience B.V. (Doornenburg), Qmicro B.V. (Enschede), Stichting Privacy by Design (Nijmegen) en TFS Europe B.V. (Nijmegen), ontvangt een subsidiebedrag van € 596.696. De totale kosten bedragen € 1.439.341.

                                              


        Logo TFS