NWA route 'meten & detecteren'

Logo Nationale Wetenschaps AgendaHomo Metans, the ‘Measuring Man’

> Dutch follows English <

Health is difficult to measure. In the end, it sums up the diseases from which you suffer, your exposure to environmental toxicants, your exercise and diet. Insight into all of these aspects simultaneously might provide some leads to change your behavior, in order to become ‘healthier’. The way in which we currently measure these things, does not suffice: far too many highly educated laboratory workers would be needed to operate all expensive high-tech machinery, let alone the continuous transport of samples from, say, a terrace during a bicycle ride to a laboratory far away. No. Measuring yourself, with small devices on your body or on your mobile phone would be the solution. Then you would measure on the spot, when and how you like, with an immediate feedback that will allow you to adjust your behavior with the results. That is the birth of Homo metans, the ‘Measuring Man’. This is the subject of the 'Startimpuls' grant, awarded to the NWA route ‘Measuring and Detecting’. Fourteen researchers, surrounded by many more specialists in measurement, behavior, data analysis and health, work for three years on the measurement solutions to keep you healthy and maybe even make you healthier!
read more about NWA route 'Measuring and Detecting' (in Dutch)

Homo Metans, de ‘Metende Mens’

Gezondheid is maar moeilijk meetbaar. Het is eigenlijk een optelsom van de ziektes waar je aan lijdt, je blootstelling aan gifstoffen uit het milieu, je beweging en je dieet. Wanneer je zicht hebt op al die aspecten tegelijkertijd, kun je misschien iets aan je gedrag veranderen, om ‘gezonder’ bezig te zijn. De manier waarop al deze onderdelen op het moment gemeten worden is hiervoor niet geschikt: er zouden veel te veel hooggeschoolde laboranten nodig zijn om al die dure meetapparatuur te bedienen, om over het transport van bijvoorbeeld een fietstochtje naar een ver weg gelegen laboratorium nog maar te zwijgen. Nee, zèlf meten met kleine apparatuur op je lichaam of op je telefoon is de oplossing. Zo meet je ter plekke, wanneer en hoe jij wilt, om gelijk wat met de uitslag te kunnen doen. Zo onstaat Homo metans, de ‘Metende Mens’. Dat is het onderwerp van de Startimpuls toegekend aan de NWA route ‘Meten en Detecteren’. Veertien onderzoekers in de kern, met daaromheen nog veel meer specialisten in meten, data analyse, gedrag en gezondheid, werken drie jaar lang aan de meetoplossingen om jou gezond te laten blijven en misschien nog wel gezonder te maken!
Lees meer over de NWA route 'Meten & Detecteren'