Radboud Universiteit
Zoek in de site...

HansAnne Fonds

Het doel van het HansAnne Fonds is het stimuleren van kennis over en onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit in organisaties. Dit gaat het fonds doen door studiebeurzen aan te bieden aan buitenlandse masterstudenten die in deze thematiek willen (af)studeren aan de Radboud Universiteit.

Diversiteit en inclusiviteit

Hans Spijkerman en Anne Henke, alumni van de Radboud Universiteit, hebben een fonds op naam opgericht: het HansAnne Fonds. “Toen we ons testament gingen opmaken wilden we daarin enkele goede doelen opnemen. Het werden fondsen op het gebied van cultuur en wetenschap; van beide hebben we veel genoten. Voor het onderwerp wetenschap zijn we in gesprek gegaan met het Radboud Fonds. Op basis van onze wensen en de mogelijkheden binnen het Radboud Fonds hebben we besloten een fonds op naam op te richten. Daarbij hebben we ervoor gekozen dit fonds te linken aan het onderwerp van het promotieproject van Hans: constructief intercultureel contact."

foto_hans_en_anne

Hans: “Ik heb in de voorbije jaren gewerkt bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingenwerk en interculturele samenwerking en integratie. Met name het werk op het terrein van interculturele samenwerking heeft me geïnspireerd om na mijn pensioen weer te gaan studeren. Internationale samenwerking, migratie en emancipatie zorgen voor een toenemende diversiteit in organisaties en in de samenleving als geheel. Diversiteit kan verrijkend zijn, maar brengt ook onzekerheid en spanning teweeg. Deze onzekerheid en spanning kunnen verminderd worden door op een constructieve manier het contact met anderen aan te gaan. Organisaties vervullen hier een sleutelrol, omdat ze een diverse omgeving bieden en een leerschool zijn voor constructief contact. Daarmee zijn zowel de interne als de externe samenwerking van een organisatie gebaat.”

Hans en Anne: “Het is goed dat we dit zo hebben kunnen regelen. Door internationale Radboud studenten te ondersteunen bij hun studie over diversiteit en inclusiviteit hopen we bij te dragen aan aandacht voor een maatschappelijk vraagstuk”.

Bijdragen

Wilt u een bijdrage leveren aan het HansAnne Fonds? Dat kan door geld over te maken naar rekening NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van Stichting Radboud Fonds, onder vermelding van 'HansAnne fonds'. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact

Voor meer informatie over het oprichten van een fonds op naam of het opnemen van het Radboud Fonds in uw testament kunt u hier contact met ons opnemen.