Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie

Het Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie stelt financiële middelen beschikbaar voor studenten en wetenschappers die verbonden zijn met de Radboud Universiteit en studeren of onderzoek doen op het gebied van feminisme, religie en gender.

Geschiedenis

Het NFFR is opgericht vanuit de voormalige Stichting Nijmeegs Ondersteuningsfonds Feminisme en Religie (NOFR). Voormalige bestuursleden van NOFR, em. Prof. Toine van den Hoogen en dr. Grietje Dresen, die nu zitting hebben in de adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, zijn blij met de overgang naar het Radboud Fonds:

BA Exegese Oude en Nieuwe testament-DvA-156571“Het fonds is bij het Radboud Fonds in goede handen. Het werd in 1991 opgericht om onderwijs en onderzoek rond feminisme en christendom aan de Theologische Faculteit van de KUN te ondersteunen. De toenmalige leerstoel Feminisme en christendom was een onbezoldigde wisselleerstoel, ingesteld vanuit het SNUF. Invulling van die wisselleerstoel bracht extra kosten mee, die niet bekostigd konden worden vanuit de reguliere vergoeding van het SNUF. Door het resterende tegoed van NOFR nu onder te brengen bij het Radboud Fonds kunnen de doelen van het fonds breder en professioneler behartigd worden, en wordt het beter vindbaar. “Religie” vatten we inmiddels natuurlijk breder op dan alleen christendom, maar we houden wel vast aan de oorspronkelijke, emancipatoire inzet die vervat lag in het begrip “feminisme”. Die emancipatoire inzet blijft een criterium bij de beoordeling van aanvragen.”

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?

Studenten of wetenschappers van de Radboud Universiteit die studeren of onderzoek doen op het terrein van feminisme, religie en gender kunnen subsidie aanvragen. Ook internationale studenten of wetenschappers die naar de Radboud Universiteit willen komen om een gedeelte van hun opleiding of onderzoek hier uit te voeren, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie van het NFFR is bedoeld voor onkosten die niet door faculteiten worden gedekt. Denk aan het bezoeken van een congres, het uitnodigen van een gastspreker, onkosten voor een publicatie, reiskosten, etc.  Salariskosten komen niet in aanmerking. De maximale subsidie bedraagt € 2.500 per aanvraag.

Subsidie aanvragen?

Er zijn ieder jaar twee deadlines om een subsidie aan te vragen: 1 mei en 1 november. Wil je een subsidie aanvragen, neem dan contact op met Lisette Pal, via lisette.pals@ru.nl.