Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Petrus Canisius Fonds

Het Petrus Canisius Fonds ondersteunt Nederlandse studenten van de Radboud Universiteit die om financiële redenen hun studie niet kunnen afronden.

De geschiedenis

Op 31 augustus 1921 werd bij notaris Theodoor George ten Pol het Petrus Canisius Studiefonds opgericht met als doel “… het verschaffen van gelden aan Roomsch-Katholieke on- en minvermogenden om dezen in staat te stellen Roomsch-Katholiek Hooger Onderwijs te genieten en door alle zoodanige andere middelen als het bestuur ter bereiking van het doel nuttig en wenschelijk acht”. Honderd jaar later gaat het Petrus Canisius Studiefonds verder als Petrus Canisius Fonds, een fonds op naam onder het Radboud Fonds. De oorspronkelijke Katholieke insteek is losgelaten; het fonds staat open voor alle studenten.

Hasan Ayyoubi is een van de studenten die met hulp van het Petrus Canisius Fonds zijn studie kan afronden. Hij belandt via het vmbo, mbo en hbo op de Radboud Universiteit waar hij de master Strafrecht doet. Door het stapelen van studies is hij langer dan zeven jaar aan het studeren en heeft hij geen recht meer op studiefinanciering. ‘Ik heb in een fabriek gewerkt, in een dönerzaak, ik heb post bezorgd. We hadden het thuis niet breed, dus ik moest ook voor inkomen zorgen. Opgeven was nooit een optie, maar als je elke dag stress hebt door je financiële situatie, ga je het toch overwegen.’

In goede handen

Voormalige bestuursleden van het Petrus Canisius Studiefonds, Carla Klaassen en René Frauenfelder,  zijn blij met de overgang naar het Radboud Fonds: “Het fonds is bij het Radboud Fonds in goede handen. Het wordt professioneel beheerd en het kan bij veel meer studenten onder de aandacht worden gebracht, zodat er meer studenten geholpen worden”.

Naast het vermogen hebben ze ook de archieven overgedragen aan het Radboud Fonds. Eén van de opmerkelijkste stukken hieruit, een schriftje met aantekeningen van de eerste bestuursvergaderingen, wordt geschonken aan het Katholiek Documentatiecentrum. Het vormt een interessante bron voor onderzoek.

Aanvragen

Studenten die een aanvraag in willen dienen, kunnen dit doen via de studentendecanen. Maak hiervoor een afspraak via deze pagina.

Bijdragen

Ondersteunt u de doelstelling van het Petrus Canisius Fonds en wilt u hieraan een bijdrage leveren?  Dat kan door uw donatie over te maken naar rekening NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van Stichting Radboud Fonds, onder vermelding van 'Petrus Canisius Fonds”. Namens onze studenten hartelijk dank voor uw bijdrage!