Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Erfgoed

Radboud Erfgoed heeft tot doel de omvangrijke materiële en immateriële erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit te onderhouden, zichtbaarder maken en een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek. In Radboud Erfgoed worden de erfgoedcollecties van de Universiteitsbibliotheek (UB), het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) en Universiteitsarchief (UA) verenigd. Radboud Erfgoed draagt zorg voor een professioneel beheer maar ook een voor aantrekkelijke inhoudelijke toegang, zodat niet alleen specialisten maar ook een breder publiek weet wat de Nijmeegse collecties te bieden hebben.

Collectie Soeterbeeck

Soeterbeeck, van laatmiddeleeuwse oorsprong, is een van de weinige kloostergemeenschappen die zowel de protestantse Reformatie als de Franse Revolutie hebben overleefd. De priorij is in 1448 ontstaan in Nederwetten (Noord-Brabant) als een klein convent van Zusters van het Gemene Leven, dat spoedig de regel van Augustinus omarmde. De zusters leefden al die eeuwen in de tradities van de Moderne Devotie en de reguliere kanunnikessen. Boeken speelden daarbij een belangrijke rol, zowel voor meditatie als in de liturgie. Oorlog op het Brabantse platteland en politieke ontwikkelingen dwongen de zusters om enkele malen te verhuizen, en altijd namen ze hun boeken mee: naar Nuenen (1452) en Deursen-Ravenstein (1732). Er bestaan weinig andere kloosterboekerijen, ook internationaal, die intensiever gebruikt zijn, waaraan meer ‘verbouwd’ is, en meer aantekeningen zijn toegevoegd. De werken uit de Collectie Soeterbeeck vertellen het boeiende verhaal van een gemeenschap die zichzelf keer op keer opnieuw moest uitvinden.

Handschriften en gedrukte boeken in de Collectie Soeterbeeck zijn broos en beschadigd door intensief gebruik. De materiële staat van de Collectie Soeterbeeck is zo kwetsbaar en zorgwekkend dat het gebruik ervan in onderzoek en onderwijs niet meer mogelijk is. Boeken dreigen uit elkaar te vallen, kartonnen kaftjes houden de bladen provisorisch bij elkaar, en eerdere pogingen tot restauratie voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van professioneel erfgoedbeheer.

Bijdragen

Wilt u bijdragen aan het behoud van Collectie Soeterbeeck? Dat kan door middel van een Tikkie of via een donatie op NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds' onder vermelding van '307538 Soeterbeeck'. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vrienden van Radboud Erfgoed

Draagt u Radboud Erfgoed een warm hart toe? Wordt dan vriend en ontvang uitnodigingen voor bijzondere lezingen, bezoeken aan besloten collecties, openingen van tentoonstellingen en boekensalons. Vrienden dragen bij aan de doelstellingen van Radboud Erfgoed door gedurende minimaal vijf jaar een bedrag van tenminste € 100,- jaarlijks te schenken middels een schenkingsovereenkomst. Op deze manier is uw schenking aftrekbaar in uw aangifte inkomensbelasting.

Wilt u meer weten over Vrienden van Radboud Erfgoed? Neemt u dan contact op met Lisette Pals l.pals@ru.nl (06 52754659).

Meer informatie

Wilt u meer lezen over Radboud Erfgoed of u aanmelden voor de nieuwsbrief? Lees dan verder op https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/.