Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Het Wubbenfonds

Via het Wubbenfonds steunt u studenten van de Radboud Universiteit die om financiële redenen hun studie niet kunnen afronden. Het fonds is vernoemd naar alumnus Theodoor Wubben, die een legaat naliet bij zijn overlijden in 2016.

Theodoor Wubben

Theodoor Wubben (1935- 2016) volgde na zijn pensionering de master Interreligieuze spiritualiteitsstudies in Nijmegen. In 2008 studeerde hij af. De heer Wubben was zeer begaan met het lot van jonge mensen die door financiële problemen moeten stoppen met hun studie. In zijn jonge jaren ontving hij een aantal keer een beurs waardoor hij, tegen alle verwachtingen in, toch kon blijven studeren. Hij wilde dit ook voor de studenten van nu mogelijk maken. Het Wubbenfonds wordt beheerd door het Radboud Fonds.

Bijdragen

Wilt u doneren aan het Wubbenfonds? Dat kan door geld over te maken naar rekening NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds', onder vermelding van 'Wubbenfonds'. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.