Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Gebruikmaken van faciliteiten van de Radboud Universiteit

Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen bij de Radboud Universiteit terecht voor het gebruik van allerlei faciliteiten, labs, ruimtes en apparatuur. Dit aanbod hebben we gebundeld onder Radboud Research Facilities.

Radboud Research Facilities

We stellen apparatuur, ruimtes en kennis ter beschikking voor het MKB, innovatieve bedrijven, startende ondernemers en overheden. Dat doen we binnen zeven domeinen, zoals 'Neurology and motion', 'Humanities' en 'Nano- en microbiology'. Onder elk domein vallen diverse labs. Labs met high-tech apparatuur om medicijnen te ontwikkelen, te werken met microscopen, met zonnecellen, een vestibulaire stoel of zogenaamde maptable.

Samenwerking = wisselwerking

De Radboud Universiteit en het Radboudumc beschikken over veel hoogwaardige laboratoria met unieke en/of kapitaalintensieve apparatuur. We stellen die apparatuur beschikbaar aan bijvoorbeeld innovatieve bedrijven, zodat innovaties versneld kunnen worden en de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven geïntensiveerd. Met de aanwezige kennis rondom de faciliteiten zorgen we daarnaast voor een technologisch advies op maat. Tevens is de uitwisseling een extra stimulans voor internationaal onderzoek en de creatie van partnerships.