Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Platform VO-HO

Doelstelling

De doelstelling van het Platform VO-HO is het bevorderen van een succesvolle studieloopbaan van havo- en vwo-leerlingen in het vervolgonderwijs. De samenwerking tussen de participerende instellingen richt zich op het informeren over elkaars activiteiten en het versterken ervan.

Welke activiteiten horen hierbij?

  • In goed overleg vorm en inhoud geven aan een gefaseerd traject van Loopbaanoriëntatie-begeleiding (LOB) voor VO-leerlingen voor zover dat een oriëntatie op het vervolgonderwijs betreft.
  • Speciaal voor leerlingen van Platformscholen is door de Radboud Universiteit de Radboud Try-out voor 4 vwo ontwikkeld.
  • Het jaarlijks naar elke Platformschool terugkoppelen van gegevens m.b.t. de studievoortgang van oud-leerlingen in het eerste jaar van het vervolgonderwijs.
  • De jaarlijkse organisatie van een conferentie voor beide onderwijssectoren over een actueel vraagstuk m.b.t. de aansluiting.

Leden

Het Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen bestaat uit zes hogeronderwijsinstellingen en 66 scholen uit het voortgezet onderwijs in de wijde regio. Download nu de actuele lijst met deelnemende instellingen (pdf, 114 kB).