Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma Decanendag 12 mei 2022

Zaal CC3, Collegezalencomplex, Mercatorpad 1, Nijmegen
Parkeren: Gymnasion, Heyendaalseweg 141, Nijmegen
Bereikbaarheid campus Radboud Universiteit

Tijd

Activiteit

8.50-9.00

Inloop

9.00-9.10

Welkomstwoord door prof.dr. Han van Krieken, voorzitter college van bestuur.

9.10-9.40

Teachers in Residence Letteren: brug tussen vo en wo

Om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en universiteit te verbeteren, om beter inzicht te krijgen in hoe je van de leerling een student maakt en om meer te weten te komen over de inhoud van het schoolvak en de gerelateerde studie zet de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit een bijzondere stap.
Vanaf 2012 zijn er bij universitaire studies docenten uit het voortgezet onderwijs aangesteld om de link te leggen. Op dit moment zijn er Teachers in Residence (TiR) bij de opleidingen Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Klassieke Talen, geschiedenis en kunstgeschiedenis. Aan de ene kant werken we samen met de universitaire opleidingen om de leerling te leren kennen, maar aan de andere kant staan we met twee benen in het voortgezet onderwijs om de toekomstige student voor te bereiden op een studie in de Geesteswetenschappen.

Hilde van Hoogstraten van het Dr. Mollercollege (TiR kunstgeschiedenis) en Cefas van Rossem van het Olympus College (TiR Nederlands) vertellen over de taken die we nu aanpakken binnen onze eigen opleidingen, maar ook gezamenlijk binnen de faculteit. Zo heeft het 'vergeten' examendomein F, 'Oriëntatie op studie en beroep' onze interesse. Op veel scholen gaan de vakdocenten ervan uit dat dit door door de decaan opgepakt wordt, terwijl zij juist de specialisten zijn. Hoe kan de werkelijke inhoud van het vak in studie en beroep in de les terecht komen? Wij vertellen het graag.​

Teachers in Residence Letteren - Decanendag 12 mei 2022 (pdf, 480 kB)

9.40-10.15

Verschillen hbo-uni door studenten Radboud Universiteit en HAN

Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit vertellen over de verschillen die zij hebben ervaren tussen de twee onderwijsvormen. Waarom past welke vorm het beste? Welke routes vanuit de havo en het vwo zijn er richting hoger onderwijs?

Verschil hbo-uni - Decanendag 12 mei 2022 (pdf, 410 kB)

10.15-10.30

Pauze (met inkijkexemplaar Profielkeuzespel voor vwo’ers, meer informatie en evt. aankoop: www.ru.nl/profielkeuzespel).

10.30-11.15

Autonomiebevordering van scholieren in de klas

Zelfregulatie is een belangrijk criterium voor leerlingen om succesvol de overgang van vo naar wo te kunnen maken. Hoe kun je als docent jouw vwo-leerlingen ondersteunen hierbij  en ze daarmee zo goed mogelijk toerusten voor de overstap naar de universiteit?
Leerlingen krijgen controle over hun eigen leerproces en leeromgeving als ze zelf doelen stellen, strategieën ontwikkelen en hun leerproces en leeruitkomst gaan monitoren en evalueren. Dit kunnen ze niet vanzelf, vrijheid geven is niet genoeg.

Deze workshop gaat over hoe je als docent hen kunt ondersteunen bij het krijgen van regie op hun leerproces: autonomie-ondersteuning.

Steeds meer vo-docenten willen hun leerlingen hierin ondersteunen, maar in de lespraktijk blijkt het een uitdaging hoe dit vorm te geven. Leerlingen zijn soms ook liever lui dan moe, de schoolcultuur werkt niet mee of de angst om cijfers in gevaar te brengen overheerst. De afgelopen twee jaar is een expertisegroep van vakdidactici en vo-docenten de uitdaging aangegaan om te onderzoeken welke concrete mogelijkheden er zijn.

In deze workshop hoor jij:

  1. Waarom autonomie-ondersteuning een belangrijk onderwerp is.
  2. Welke ontwerpprincipes voor de lespraktijk bijdragen aan autonomie-ondersteuning.
  3. Welke ervaringen de groep zelf heeft opgedaan door voorbeelden te delen.

José Besselink, vakdidacticus biologie, lerarenopleider, Radboud Docenten Academie.

Presentatie autonomie bevordering - Decanendag 12 mei 2022 (pdf, 857 kB)

Flyer workshop autonomie ondersteuning_digitaal (pdf, 160 kB)

11.15-12.00

Taalbeleid Radboud Universiteit

Scholieren goed voorbereiden op de taaltoets van de Radboud Universiteit
Wat vraagt en biedt de Radboud Universiteit op het gebied van taal? Wat wordt er getoetst in de taaltoets (RADAr), die alle eerstejaars verplicht moeten doen?
Op de Radboud Universiteit is veel aandacht voor de taalvaardigheid van studenten. Er is een doorlopende leerlijn met voorzieningen en hulpmiddelen van bachelor 1 tot en met de master. Die leerlijn begint met een verplichte taaltoets voor alle eerstejaars. Wat is het doel van deze toets? Wat wordt getoetst? En wat kan in het voortgezet onderwijs worden gedaan om scholieren voor te bereiden op de (academische) taalvaardigheid die een grote rol speelt tijdens een universitaire opleiding.  
Drs. Franke Teunisse, Programmamanager Toetsing , Radboud in'to Languages.

Taalbeleid Radboud Universiteit - Decanendag 12 mei 2022 (pdf, 803 kB)

12.00-12.45

Scheikunde in Nijmegen: fundamenteel, persoonlijk & praktisch

In de bacheloropleiding Chemistry verdiep je je in de fundamentele scheikunde. Onze studie is bij uitstek geschikt voor scholieren die nieuwsgierig zijn naar het ontstaan van het leven; je krijgt een brede, natuurwetenschappelijke basis die je in staat stelt theoretisch of toepasbaar onderzoek te doen. In de pure scheikunde, of langs grenzen van onze andere onderzoeksgebieden, zoals de biologie of natuurkunde. Door de vele contacturen in het lab worden de abstracte theorieën heel concreet. En studenten krijgen veel persoonlijke begeleiding, via een mentor en studieadviseur.
Onderwijscoördinator Dr. Luc-Jan Laarhoven en eerstejaars Chemistry student Dionne Veld (voorheen ORS Lek & Linge te Culemborg) vertellen in deze presentatie waar het bij onze scheikunde opleiding om draait: een fundamentele benadering, persoonlijk contact & veel practica.

Moleculaire wetenschappen Voorlichting - Decanendag 12 mei 2022 (pdf, 3,2 MB)

12.45-13.15

Leerlijn onderzoeksvaardigheden: www.ru.nl/leerlijnpovo

Kinderen kijken van jongs af aan nieuwsgierig en onderzoekend naar de wereld. Maar hoe stimuleer je de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan? Samen met leraren uit het primair en voortgezet onderwijs heeft de Radboud Universiteit een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld. Sanne Dekker laat zien wat de leerlijn te bieden heeft en welke materialen er vanuit de RU beschikbaar zijn om onderzoeksvaardigheden in het po en vo een impuls te geven.
Sanne Dekker, Hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU).

Gratis waaier ‘leerlijn onderzoeksvaardigheden’ reeds te bestellen via: www.ru.nl/schooldecanen.

Leerlijn Onderzoeksvaardigheden - Decanendag 12 mei 2022 (pdf, 783 kB)

13.15-14.00

Lunch

Rond 13:45

Rondleiding door studenten over campus (inclusief nieuwe Maria Montessorigebouw van Faculteit Sociale Wetenschappen).

Start- en eindtijd in mondeling overleg ter plekke.