Informatie campuspsycholoog

Wat doet de campuspsycholoog?

Als medewerker van de Radboud Universiteit kun je bij de campuspsycholoog terecht voor coaching en intensieve begeleiding wanneer je te maken hebt met spannings-, stress-, stemmings-, somberheid- en angstklachten, als die klachten overwegend een relatie hebben tot de werkzaamheden die je bij de Radboud Universiteit verricht 1).  Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar campuspsycholoog [at] ru.nl. Na jouw aanmelding word je gekoppeld aan een van de campuspsychologen en wordt er een intakegesprek met de campuspsycholoog ingepland. Tijdens het intakegesprek bespreekt de campuspsycholoog met je de reden van aanmelding en bepalen jullie samen wat voor jou het beste vervolgtraject is. Mocht daaruit komen dat de campuspsycholoog de aangewezen persoon is om jou te begeleiden dan bestaat er de mogelijkheid om samen in tien sessies met jouw klachten aan de slag te gaan.

1) Mocht je twijfelen bij wie je het beste terecht kunt met je klachten, klik op de link 'infographic coaching en begeleiding' onderaan de pagina voor een overzicht.

Kosten campuspsycholoog

Je werkgever, de Radboud Universiteit, stelt de campuspsycholoog ter beschikking indien jouw klachten binnen het werkgebied van de campuspsycholoog vallen. Je hoeft voor de inzet van de campuspsycholoog niet te betalen.

Voor we de begeleiding starten

Voordat de campuspsycholoog met jouw begeleiding start, bespreekt de campuspsycholoog met jou wat de begeleiding inhoudt, wat het doel is van de begeleiding, op welke wijze de campuspsychologen te werk gaan en hoe het traject gaat verlopen. Je kunt daarbij steeds kenbaar maken waar je aan wilt werken en wat je van de begeleiding verwacht. Vervolgens kun je zelf beslissen of je dit traject wilt gaan starten. Van de gesprekken houdt de campuspsycholoog een dossier bij. Hierin neemt de campuspsycholoog de informatie op die relevant is voor de begeleiding aan jou.

Rechten als medewerker

Er bestaat een aantal wetten waarmee jouw rechten als ‘patiënt’ (doordat je gebruik maakt van de hulpverlening door de campuspsycholoog) beschermd worden en waaraan campuspsychologen zijn gebonden. Dit zijn onder andere de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Voor, gedurende en na de behandeling heb je verschillende rechten. We noemen er een paar.

Recht op geheimhouding/privacy

Je campuspsycholoog heeft een medisch beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat aan anderen geen inlichtingen over jou of een afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt. Dat mag alleen als een specifieke uitzondering van toepassing is (bijvoorbeeld omdat je daarvoor toestemming geeft). Ook houdt de campuspsycholoog zich, in lijn met het privacybeleid van de RU, aan de regels die de Avg stelt. Je gegevens worden veilig bewaard.

Recht op inzage in/afschrift van het medisch dossier

Je hebt als uitgangspunt het recht om je eigen dossier dat de campuspsycholoog voor je heeft aangemaakt in te zien of daarvan een kopie te krijgen. Dit verzoek kun je bij je campuspsycholoog indienen. De campuspsycholoog zal jouw verzoek vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en je van een reactie voorzien.

Recht op wijziging/vernietiging van het medisch dossier

Er geldt een wettelijke verplichting om jouw dossier twintig jaar te bewaren. Als je wilt dat jouw dossier wordt verwijderd, dan kan dat, behoudens uitzonderingen. Je kunt bij je campuspsycholoog schriftelijk of elektronisch (per e-mail) om verwijdering verzoeken. De campuspsycholoog zal jouw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en daarop reageren.

Niet tevreden?

De intentie van de campuspsycholoog is altijd met een respectvolle houding kwalitatief goede begeleiding te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de werkwijze of begeleiding. Je campuspsycholoog nodigt je van harte uit dit met de campuspsycholoog te bespreken. Je campuspsycholoog zal haar uiterste best doen om jouw klacht te verhelpen. Mocht dat toch niet tot een bevredigende oplossing leiden of mocht je jouw klacht liever meteen met een ander willen bespreken, dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kun je terecht voor advies bij de indiening en formulering van de klacht en voor advies over de vervolgstappen. Zie de website voor meer informatie over onze klachten- en geschillenprocedure en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris.

Contactgegevens

Anoeshka Soedamah (psycholoog)
anoeshka.soedamah [at] ru.nl 
(ma, di, wo)