Europese aanbestedingen

Drempelbedragen Europese aanbestedingen

 • Leveringen en diensten: vanaf € 215.000,=
 • Werken: vanaf € 5.382.000,=

Kenmerk Europese aanbestedingen

 • Publicatie in Europa

Aandachtspunten Europese aanbestedingen

 • Verplichte marktverkenning
 • Motivering aanbestedingsprocedure
 • Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd
 • In percelen waar mogelijk
 • Geen omzet eis stellen (tenzij zwaarwegende gevallen, dan 300%)
 • 1 referentie per kerncompetentie (vergelijkbaar)
 • Waarde referentieprojecten max 60%
 • Werken aanbesteden met het ARW 2012
 • EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) in plaats van Laagste Prijs
 • Verplicht model eigen verklaring gebruiken
 • Algemene voorwaarden van branches van toepassing
 • Proces-verbaal van gunning
 • Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen
 • Stand Stil termijn 20 dagen in plaats van 15 dagen

logopianoo
Voor meer informatie over Regelgeving ga naar de site van PIANOo.
Op de site van PIANOo treft u ook meer informatie aan over de verschillende stappen (voorbereiden, doorlopen en uitvoeren) van het plaatsen van een inkoopopdracht.  .