Kaders voor alle opdrachten

Dossiervorming

 • Namen en motivering uitgekozen/afgewezen gegadigden
 • Namen en motivering afgewezen inschrijvingen
 • Motivering keuze winnaar

Objectiviteit

 • Type aanbestedingsprocedure
 • Toelating ondernemer tot procedure
 • (op verzoek) keuze schriftelijk motiveren

Transparantie

 • Ondernemers gelijk behandelen en transparant handelen
 • Gunningbeslissing met redenen naar alle inschrijvers

Proportionaliteit

 • Eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding opdracht
 • Gids proportionaliteit

Maatschappelijke waarde creëren

 • Prijs/kwaliteit verhouding
 • Aandacht voor innovatie en duurzaamheid

Samenvoegen en splitsen

 • Niet onnodig samenvoegen
 • Opdelen in meerdere percelen

Beperking (administratieve) lasten