Meervoudig onderhandse procedure

Drempelbedragen Meervoudig onderhandse procedure

 • Leveringen en diensten: van € 50.000 tot € 215.000,=
 • Werken: van € 100.000 tot € 1.500.000

Kenmerk Meervoudig onderhandse procedure

 • 3 - 5 offertes

Aandachtspunten Meervoudig onderhandse procedure

 • Verplichte marktverkenning
 • Motivering aanbestedingsprocedure
 • Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd
 • Motivering selectie van partijen die offerte mogen uitbrengen
 • Werken aanbesteden met het ARW 2012
 • Verplicht model eigen verklaring gebruiken
 • Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC enz.)
 • Geen eisen voor selectie van de leverancier
 • Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen
 • Dossier