Processtappen onder de Europese drempel

Hieronder treft u de processtappen aan van aanbestedingen onder de Europese drempel van leveringen en diensten. Klik hier (pdf, 103 kB) voor een printversie (PDF-bestand).

EVOEnkelVoudige Onderhandse aanbesteding
tot € 50.000 / 1 leverancier

MVO: MeerVoudige Onderhandse aanbesteding
van € 50.000 tot € 215.000 / minimaal 3 leveranciers

Legenda
V = Verplicht
O = Optioneel
- = Niet van toepassing

MVO EVO
1 Algemeen
1.1 Marktverkenning - -
1.2 Motivering indien is samengevoegd V V
1.3 Motivering indien niet is opgedeeld in percelen V V
2 Procedure
2.1. Objectieve keuze aanbestedingsvorm + motivering V V
2.2 Raming van de waarde van de opdracht (met toelichting) V V
2.3 Motivering objectieve keuze uit te nodigen ondernemer(s) V V
3 Offerteaanvraag
3.1 Selectieleidraad (selectie-eisen t.b.v. de leverancier) - -
3.2 Offerteaanvraag (programma van eisen en wensen) V V
4 Aanbesteding
4.1 Tekst vooraankondiging - -
4.2 Tekst aankondiging - -
4.3 Uitnodigingsbrieven om offerte in te dienen V V
4.4 Nota(s) van inlichtingen V -
5 Selectie
5.1 Proces verbaal van opening inschrijvingen V -
5.2 Proces verbaal van opening verzoek tot deelneming - -
5.3 Selectiedocument (beoordeling gegadigden - -
5.4 Afwijzingsbrieven voorselectie - -
5.5 Uitnodigingsbrieven na selectie om offerte in te dienen - -
5.6 Offerte(s) (beoordelen aanbiedingen) V V
5.7 Orices-verbaal van opdrachtverlening - -
5.8 Verslag beoordeling inschrijvingen V -
6 Gunning
6.1 Mededeling gunningsbeslissing - -
6.2 Afwijzingsbrieven (voorl. gunning) V -
6.3 Definitieve gunning V V
6.4 Brieven met mededeling definitieve gunning aan afgewezen inschrijvers V -
6.5 Getekende overeenkomst V O
6.6 Aankondiging gegunde opdracht - -