Werkwijze Inkopen en aanbesteden

De werkwijze en borging van de rol en positie van Inkoop bij inkopen en aanbesteden is vastgelegd in de notitie Werkwijze inkopen en aanbesteden Radboud Universiteit (pdf, 167 kB).

Er zijn drie categorieën te onderscheiden bij het inkopen van goederen, werken en diensten.

  1. Bestellingen tot € 50.000
    via iProcurement

  2. Bestellingen van € 50.000 tot € 214.000
    Meervoudig, onderhands aanbesteden d.w.z. u dient bij minimaal drie partijen offerte aan te vragen. Na offerte aanvraag via iProcurement afhandelen.

  3. Bestellingen van € 214.000 en hoger
    Europees aanbesteden is verplicht bij goederen en diensten. Voor werken zit het drempelbedrag op € 5.350.000,-. Bij Europese aanbestedingen moet u contact op te nemen met de afdeling Inkoop.