Webwinkel Radboud Universiteit

Op deze pagina willen wij u informeren over de Webwinkel van de Radboud Universiteit.
Dit is het geautomatiseerde bestelsysteem waarmee medewerkers hun bestelaanvragen direct in de catalogi van de leverancier kunnen plaatsen. Daarna kunnen ze de bestelaanvraag van dag tot dag volgen.

De Radboud Universiteit heeft één digitaal loket voor het plaatsen van bestelaanvragen voor producten en diensten die nodig zijn bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen van de Radboud Universiteit . De aanvrager heeft het gemak van één inkoopsysteem voor alle bestellingen, en kan direct uit de leveranciercatalogi bestellen. Bestelformulieren en andere vormen van bestellen, zoals per telefoon, fax, e-mail en direct via de internet site van de leverancier worden ontmoedigd en afgebouwd. Hierdoor wordt de eenduidigheid bij bestellingen bevorderd waardoor het proces voor alle partijen meer eenduidig wordt en bestellingen sneller op de juiste plaats terechtkomen. Indien u nog geen gebruik maakt van de Webwinkel kan het voor u interessant zijn om uw catalogus met de Webwinkel te koppelen.

Functionele vereisten

  • U komt in aanmerking als het aannemelijk is dat u via de Webwinkel minimaal 50 bestellingen per jaar zal ontvangen; of naar verwachting voor een bedrag van minimaal € 50.000,- exclusief BTW aan de RU zal leveren;
  • Het te leveren productenpakket is afgestemd op de behoeften van de RU of een specifieke doelgroep (zoals laboratoriumbenodigdheden en chemicaliën). Belangrijk is dat er een minimum pakketgrootte moet zijn en/of percentage bestellers per faculteit en/of dienst.
  • Het betreft standaard herhalingsaankopen van producten;
  • Gecontroleerde prijsherzieningen zijn in lijn met bestaande contracten; en
  • De prijzen die weergegeven worden in de e-catalogue zijn inclusief additionele kosten zoals verpakkings- en vrachtkosten.

Technische vereisten

  • Productgroepen moeten op de juiste wijze kunnen worden afgeschermd;
  • Leveren en factureren per bestelling (afleveradres) is mogelijk;
  • Netto RU prijzen moeten voor eindgebruiker zichtbaar zijn op artikelniveau;
  • Uw assortiment in de elektronische catalogus dient altijd up-to-date zijn;

Contact

Als u meer informatie wilt, verzoeken wij u contact op te nemen met afdeling Inkoop van de Radboud Universiteit. Daarnaast is de afdeling aanspreekpunt voor kennis, expertise en praktische vaardigheden op het gebied van professionele inkoop- en (Europese) aanbestedingsondersteuning.

Afdeling Inkoop
T: 024-3612242
E: info@inkoop.ru.nl
W: http://www.ru.nl/inkoop/