Discussing table
Discussing table

Institute for Molecules and Materials

Het Institute for Molecules and Materials is een interdisciplinair onderzoeksinstituut in de chemie en fysica. Onze missie is het uitvoeren van fundamenteel onderzoek om de werking van moleculen en materialen te begrijpen, te ontwerpen en te beheersen en de volgende generatie leiders in wetenschap en ondernemerschap op te leiden op het hoogste internationale niveau.

Institute for Molecules and Materials heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over het instituut.