Smiling multiethnic girls with copybooks
Smiling multiethnic girls with copybooks

Onderwijs

Het Institute for Science Education (ISE) heeft een aanzienlijke invloed gehad op het STEM-onderwijs bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het biedt een keuzeminor in vakdidactiek aan, begeleidt stages en scripties in STEM-gebieden, en coördineert een tweejarig masterprogramma in Educatie in de Bètawetenschappen. ISE streeft er ook naar om de faculteit en instituten te adviseren over onderwijsinnovaties, met een focus op wetenschappelijk, ontwerpgericht onderzoek.

Programma's

Institute for Science Education biedt een Minor Educatie in de Bètawetenschappen als keuzevak voor bachelorstudenten, een masteropleiding Educatie in de Bètawetenschappen en verzorgt professionele onderwijsontwikkelingscursussen voor academisch personeel. Het instituut is ook van plan een leidende rol te spelen in de pedagogische en didactische training van student-assistenten.

Minor Didactiek van Betawetenschappen

De keuzeminor Didactiek van Betawetenschappen is beschikbaar voor bachelorstudenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het is relevant voor het verkennen van een onderwijscarrière en waardevol voor vakgebieden die te maken hebben met leren en communiceren over wetenschap, ook buiten het onderwijs. Het programma wordt in het Nederlands gegeven en de cursusinhoud is uitsluitend in het Nederlands beschikbaar.

Lees meer over de minor

Master Educatie in de Bètawetenschappen

Het instituut coördineert het vakinhoudelijke component voor elk schoolvak in de masteropleiding Educatie in de Bètawetenschappen. Dit omvat samenwerking met onderwijsinstellingen binnen de faculteit en vereist expertise in de inhoud en didactiek van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en informatica. Het programma omvat ook vakoverstijgende elementen zoals onderzoeksmethodologie en begeleiding, en werkt samen met de RDA voor integratie van cursussen.

Lees meer over de master

Professionele onderwijsontwikkeling van academisch personeel

Het instituut streeft ernaar vakspecifieke pedagogische expertise te bieden aan docenten in de wetenschappen, die meer in lijn is met hun onderwijspraktijken en beter ontvangen wordt dan algemene trainingscursussen. Deze aanpak zal de bestaande universitaire onderwijskwalificatieprogramma's aanvullen en waardevolle ondersteuning bieden aan het onderwijzend personeel.

Didactische training van student-assistenten

Het instituut is van plan een leidende rol te spelen in de pedagogische en instructieve training van student-assistenten. Om dit doel te bereiken, zal het instituut de inhoud van het bestaande aanbod van trainingen evalueren en begeleiden, in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum en de onderwijsinstellingen.