Over ISiS

Het Institute for Science in Society (ISiS) is een van de onderzoeksinstituten binnen FNWI van de Radboud Universiteit. Het instituut richt zich op hoe individuen en organisaties de wereld om hen heen begrijpen en hoe dit begrip kan worden verbeterd om complexe problemen in wetenschap en technologie aan te pakken.

Woman with 8 arms and robotic head

Missie

Onze missie is om nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie te analyseren, beoordelen en verbeteren wat betreft de maatschappelijke inbedding, door middel van onderzoek, onderwijs en voorlichting; om te begrijpen hoe de samenleving wetenschap vormgeeft en hoe wetenschap de samenleving vormgeeft.

We moedigen dialoog, samenwerking en reflectie over wetenschap aan met de instituten van FNWI, via empirisch sociaalwetenschappelijk en filosofisch onderzoek.

ISiS-onderzoek heeft een sterke ethische component en de ambitie om wetenschappelijk begrip, sociaal-technische interactie en socio-ecologische transformatie op elkaar af te stemmen om de huidige mondiale situatie te verbeteren.

Maatschappelijke output

Naast onderwijs en onderzoek streeft ISiS er expliciet naar om wetenschap te verbinden met de samenleving. Deze bemiddelende en interactieve rol wordt geïllustreerd in een aantal lezingen en optredens bij ISiS.

Gerelateerde lezingen en presentaties

The Dutch Distinguished Lecture Series in Philosophy and Neuroscience

ISiS bestuur

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij ISiS is beschikbaar voor alle promovendi, postdocs en medewerkers van ISiS. Als je dit soort ondersteuning nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Geschiedenis

De afdeling Filosofie aan FNWI van de Radboud Universiteit werd opgericht in 1957, met een focus op filosofie- en ethiekonderwijs. De eerste leerstoel van de afdeling was Professor Andries van Melsen, die bekend stond om zijn werk op het gebied van wetenschap, religie en de geschiedenis van het atoom. In de loop der tijd breidde het werkgebied van de afdeling zich uit naar de sociologie van de wetenschap en wetenschaps- en technologiestudies, en biedt het nu bachelor- en mastercursussen aan over wetenschap en samenleving. Deze uitbreiding vormt ook de basis voor de Master specialisatie Science in Society (SiS).

Contact

Neem contact op met het Institute for Science in Society door contact op te nemen met het ISiS secretariaat.