Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Minor Didactiek van Bètawetenschappen

Minor Didactiek van Bètawetenschappen

Vind je het leuk om mensen iets uit te leggen over je vakgebied? Vind je onderwijs interessant? Zou je later misschien wel (bij)les willen geven? Of wil je meer weten over het ontwerpen of evalueren van effectief bètaonderwijs of het communiceren over bèta-onderwerpen?

Deze minor is een goede manier om te ontdekken of onderwijs bij je past. Maar ook als je geen lerarenopleiding gaat volgen kan de inhoud van deze minor nuttig zijn: overal waar leren en communiceren over je vakgebied een rol speelt, komt kennis over didactiek van pas.

Deze minor past goed in je derde bachelorjaar. Je verkent wat ‘leren’ betekent en wat er bij komt kijken om een goede les, college of instructie te geven. We noemen dit ook wel ‘didactiek’. Het begint al met het bepalen welke vakinhoud past bij de doelgroep en daar passende leerdoelen bij stellen. Je moet nagaan wat je publiek al weet of kan, en wat mogelijk lastig te leren is. Je kiest uit verschillende typen onderwijsactiviteiten en gaat na of men inderdaad heeft geleerd wat je voor ogen had.

Het minorprogramma van 15 ec bestaat uit de volgende cursussen.

  • Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec), in kwartaal 1
  • Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen (6 ec), in kwartaal 2
  • Bètawetenschappelijk Onderwijs in Context: scientific literacy (3 ec), in kwartaal 2

Je kunt deze cursussen ook los volgen. Het afgerond hebben van de cursus ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ is een vereiste voor deelname aan de vervolgcursussen ‘Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen (6 ec)’ en ‘Bètawetenschappelijk Onderwijs in Context: scientific literacy (3 ec)’.