Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Docenten

Het PUC of Science streeft naar ondersteuning en vakinhoudelijke professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs.

Enerzijds biedt het PUC of Science lesmaterialen en (online)gastlessen aan ter ondersteuning in de klas. Deze lesmaterialen en gastlessen vormen een aanvulling op het vo-curriculum en vormen een brug  naar actueel wetenschappelijk onderzoek.

Anderzijds wordt een gevarieerd aanbod georganiseerd van Masterclasses en Seminars ter verrijking van de eigen vakkennis en Netwerkbijeenkomsten en Studiedagen, waarbij  kennisdeling en vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs centraal staan.

Overzicht thema's PUC of Science en koppeling aan schoolvak, onderwijsinstituut en bacheloropleiding
Hoofdthema Schoolvak Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen
Evolutionaire processen Biologie Biosciences Biology
Moleculen & Leven Scheikunde Molecular Sciences

Molecular Life Sciences

Chemistry

Science

Mathematische wereld & Natuurkundige fenomenen

Natuurkunde

Wiskunde

WiNST

Natuur- en Sterrenkunde

Wiskunde

Informatica & Digitale veiligheid Informatica Computing Science and Information Sciences Computing Science

docentenprorgamm_PUC of Science