Zoek in de site...

Docentenbijeenkomst ''Het perfecte Biologie PTA''

Save the dates!_SLO

In samenwerking met het SLO organiseert het Radboud Pre-University College twee middagen, waarop we kijken wat de grootste veranderingen zijn in de nieuwe syllabi en hoe zich de SE en CE stof verhoudt. We gaan aan de hand van onze eigen oude PTA's, de nieuwe PTA's samenstellen.

DOEL: Goed inzicht krijgen in de verschillende SE- en CE-eindtermen. Hiermee een nieuw, optimaal PTA samenstellen, dat overladenheid van het curriculum/leerlingen voorkomt, en een goede basis vormt voor het CE.

TIP: Kom samen met je collega's zodat er, zeker de tweede middag, onder begeleiding van mensen van het SLO, een PTA op maat kan worden gemaakt.

Voorlopig programma 11 mei 
12:30-13:00 Inloop
13:00-13:45 Herman Schalk (SLO, oud-curriculumontwikkelaar biologie)
Toelichting nieuwe syllabi CvTE; waar is de verlichting?
CE-SE verdeling in het examenprogramma; 60 – 40?
14:00-14:45 Deniz Haydar (vakdidacticus biologie RUG, universitair docent lerarenopleiding, voorzitter vaststellingscommissie biologie havo/vwo):
Waar gaat het om in het examenprogramma biologie? En de vele manieren om de leerdoelen te halen.
15:00-16:00 Aan de slag met PTA deel 1; verkennen inhouden examenprogramma’s en methodes

Voorlopig programma 1 juni

12:30-13:00 Inloop
13:00-14:00: Tess Schmeink (beleidsadviseur examinering VO-raad) of Piet Groenewegen (projectleider VO-raad o.a. toetsing en examinering)
Handreiking bij het opstellen van een PTA. Gewoon durven!
14:15-15:00 Terugkoppeling uitzoekwerk tussen de sessies. Verschillen methodes? Werken aan het PTA, overwegingen bij keuzes uitwisselen. Aafke, Herman (?) en Tess aanwezig voor vragen.
15:15-16:00 Afronden PTA’s laatste puntjes op de i
16:00 Borrel

Voor wie?
Biologie docenten havo/vwo

Kosten
Gratis

Datum en tijd
11 mei en 1 juni, 13:00-16:00 uur

Waar?
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen

Aanmelden