Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Het begrip afgeleide door een Vlaamse bril bekeken

Karel Appeltans – Wiskundedocent UHasselt/Virga Jessecollege

Willen jullie ook eens over het muurtje kijken? Wat gebeurt er in Vlaanderen op onderwijsgebied? Op dit moment is de modernisering van het Vlaams onderwijs aanbeland in het vijfde jaar van het middelbaar onderwijs. Wat de concrete gevolgen zijn voor het vak wiskunde willen wij in deze workshop toelichten. Wij focussen ons hiervoor op de Vlaamse leerplandoelstellingen over het onderwerp ‘afgeleide’ en haar toepassingen Deze doelstellingen worden toegelicht aan de hand van een eigen ontworpen Geogebraboek. Hopelijk kan deze Vlaamse invalshoek verrijkend zijn voor jullie wiskundelessen over dit onderwerp.

Terug naar het overzicht