Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Building Thinking Classrooms

Maarten Müller

Peter Liljedahl schreeft het boek Building Thinking Classrooms na 15 jaar onderzoek in klaslokalen met als doel om de keuzes te beschrijven die een docent moet maken om tot de Optimal Practice for Thinking te komen. Kortom: Wat moet je doen om je leerlingen zo actief mogelijk in de les aanwezig te hebben.

Na het volgen van deze workshop heb je een globaal beeld van hoe een Thinking Classroom functioneert. Denk hierbij aan leerlingen die in groepjes werken op whiteboards aan mondeling geïntroduceerde wiskundige problemen, die ingezet worden om leerlingen eerst zelf aan de slag te laten gaan met de nieuw te ontdekken kennis en vaardigheden, waarna je samen met de leerlingen overzicht over het geleerde creëert.

Terug naar het overzicht