Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Geogebra als krachtige tool in de les

De deelnemers maken kennis met een door de nascholer ontwikkeld geogebraboek (website). Deze site bevat een groot aantal praktijkvoorbeelden van hoe geogebra-applets actief in de lessen kunnen gebruikt worden om bepaalde begrippen uit te leggen en/of in te oefenen. Deze applets zijn zo geconstrueerd dat zij een aantal didactische principes ondersteunen die tijdens de werkwinkel toegelicht zullen worden.

Deelnemers krijgen eerst een beknopte uiteenzetting van de doelstellingen van dit geogebraboek en kunnen vervolgens zelf het materiaal uitproberen en (onderling) feedback geven.

Workshopgever: Karel Appeltans

Terug naar het overzicht