Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Luisteren naar leerlingen: wat denken zij en wat doen we ermee?

Luisteren naar leerlingen: wat denken zij en wat doen we ermee?
Chris Kooloos - Science Education Research RU

Meestal praten leerlingen niet heel veel in de wiskundeles. Maar áls ze iets zeggen geeft dat wel een inkijkje in hun wiskundig denken, en daar is het ons als docent om te doen! Maar hoe krijgen we onze leerlingen aan het praten? En wat vraagt het van ons als docent om goed te luisteren naar leerlingen en om te besluiten hoe we hun wiskundig denken verder kunnen helpen?

In lessen met klassengespreken kunnen leerlingen aan het denken én aan het praten gezet worden. In zo’n les krijgen leerlingen een wiskundig probleem om aan te werken, en begeleid de docent uiteindelijk de leerlingen in een klassikale uitwisseling van de verschillende ideeën en oplossingsmethoden van de leerlingen. Verschillend, want als een groep leerlingen aan de slag gaat met een probleem dan ontstaat er altijd variatie in aanpak, denkrichting, perspectief en oplossing. Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om de verschillende oplossingsmethoden met elkaar in verband te brengen, krijgen ze de kans om nieuwe wiskunde te leren met begrip. Het vraagt veel van de docent om het gesprek op te bouwen op het wiskundig denken van de leerlingen en ze tegelijkertijd te ondersteunen in het leren van nieuwe wiskunde. Aan de hand van voorbeelden van lessituaties staan we in deze workshop stil bij de uitspraken van leerlingen en hoe we daar als docent op zouden kunnen reageren.

Terug naar het overzicht