Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Probleem oplossen leer je niet door complexe problemen op te lossen

Rudi Helderton – Wiskundedocent Lingecollege

Wiskundige denkactiviteiten spelen een steeds grotere rol in het curriculum en bij het ontwerpen van de examenprogramma’s wordt hier steeds meer rekening mee gehouden. Maar wat is dat eigenlijk, wiskundig denken? En wat kan je in je lessen doen om van je leerlingen betere probleemoplossers te maken? In deze sessie zullen we vanuit de vraag wat leren nu precies is, toewerken naar een model om het probleemoplossend vermogen bij je leerlingen te stimuleren.

Terug naar het overzicht