Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Workshop Curriculumvernieuwing

Begin september gaan de vernieuwingen voor de wiskundeprogramma’s in PO en VO van start. We kijken in deze workshop naar de achterliggende redenen om deze vernieuwing te beginnen en naar de gewenste uitkomsten. Een belangrijk aspect is de overgang van PO naar VO, wat kunnen wij vanuit het VO doen om die overgang te vergemakkelijken. Ook de aansluitingen vmbo-havo en onderbouw-bovenbouw zijn belangrijke thema’s in de vernieuwing. Tot slot gaan we in op de nieuwe vakkenstructuur voor havo en vwo bovenbouw.

Workshopgever: Heleen van der Ree

Terug naar het overzicht