Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Workshop klassengesprekken

In de wiskundeles moeten leerlingen nadenken, maar zeker ook praten. We kunnen immers alleen proberen het wiskundig denken van leerlingen verder te ontwikkelen als we er op een bepaalde manier toegang toe krijgen. Dat kan door ze te laten praten over hoe ze na hebben gedacht over een bepaalde vraag.

In een klassengesprek kunnen leerlingen aangemoedigd worden om hun oplossingsmethoden uit te leggen, maar ook om te proberen elkaars manieren van denken te begrijpen en op zoek te gaan naar verbanden. In deze workshop staan we er bij stil wat dit vraagt van ons als docent.

Workshopgever: Chris Kooloos

Terug naar het overzicht